Blikvangers van 04/12 tot en met 10/12/2017

Machteld Kaesemans

Deze week zaten we pas echt in de winter met de nodige sneeuw vóór Kerstdag met mooie landschappen, maar veel hinder voor mens en dier.

Eerst wil ik twee zeer uitzonderlijke vogels opsommen in de dagen voor deze winterprik.

1: de Siberische Tjiftjaf gezien op 9/12/2017  door Johan Buckens, dit is dezelfde vogel die vorige week langs de spoorweg zat.

2: een Woestijntapuit, mannetje eerste kalenderjaar en de derde vogel voor de kust dit najaar.

Daarna vind je  nog een mooie foto van een Appelvink aan de Warandeputten. Deze kleurrijke vogel komt niet elk jaar naar onze streek, zeker niet in deze aantallen!

Dan volgen foto’s van Kramsvogel, Kolganzen, Velduil, Grote bonte specht, Vink en Koolmees in de sneeuw . Je kan ook zien hoe druk ze foerageren aan de voedersilo  of voeder tafel.

De andere vogels kunnen jullie vinden in de vogellijst en voor het hele gamma van deze week klik je op de link.

Nog veel kijkgenot en tot volgende week.

Groeten van Machteld.

Woestijntapuit

© Johan Buckens

Siberische Tjiftjaf

© Johan Buckens

Appelvink

© Marnix Vyncke

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Alexis De Munck, André Delier, Antoine Cornelis, Antoon Ovaere, Arnout Zwaenepoel, Augustijn De Ketelaere, Bart Broos, Bart Van Thuyne, Bernard Sonnerat, Bruneel Luc, Carine Van Goethem, Caroline De Wulf, Catherine Priem, Claes Victor, Danny Claeysier, Deseure Noel, Dieren Onder De Wielen, Dirk Anseeuw, Dirk Werbrouck, Dries Candaele, Eddy Bruggemans, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Erik De Meersman, Etienne Peeters, Filip Christiaens, Filip De Ruwe, Fons De Wispelaere, Frank De Scheemaeker, Freddy Cordy, Frédéric Leviez, Frederik en Nayana Willemyns, Frederik Willemyns, Gaby Wieme, Geert De Clercq, Gerin Pascale, Goubau Philippe, Hans Compernolle, Hans De Blauwe, Hans Delrue, Heidi Coene, Heidi Rau, Hilbran Verstraete, Hubert Brandt, Isabelle Bossuyt, J Vanryckeghem, Jan Baert, Jan De Vlaemynck, Jean Pieters, Jelle Quartier, Johan Buckens, Johan Devos, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Julie Lecomte, Kamiel Aerts, Karel Tack, Koen Baute, Kris De Wit, Kurt Van Damme, Laurence Vilain, Leo Declercq, Lieven Therry, Lowie Lams, Luc De Cat, Ludo Nelen, Machteld Kaesemans, Magda Vermoortele, Marc Descamps, Marcel Pottier, Marian Plas, Mark Logghe, Marnix Vyncke, Martine Gerits, Mathieu Vandewiele, Maurice Meunier, Michael Parmentier, Michel Louette, Michiel Soubry, Momerency Ludo, Mylle Johnny, Nestor De Bruycker, Nick Vanclooster, Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul Decuypere, Paul Tuerlinckx, Peene Dirk, Peter Schuermans, Philippe Deprez, Pierre Blockx, Pierre Tavernier, Reinhardt Strubbe, Resteau Nathalie, Rik Vande Kerchove, Robrecht Pillen, Roland Fromont, Romain Deloof, Rony Lierman, Ruben Vernieuwe, Rudy Deplae, Sam Dewanckele, Sebastiaan Hanoulle, Serge Allein, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Stijn Vansteenbrugge, Stijn Vincent, Sylvian Hotton , Thijs Tanghe, Thomas De Their, Tony Parmentier , Van Impe Yvan, Walter De Block, Wauters Jean, Wilfried Pattyn, Willem Jans, Willy Aelvoet, Willy Dias, Willy Vermeersch, Wim Debruyne, Wim Rommel.

Kramsvogel

© Marnix Vyncke

Kolganzen

© Marc Nollet

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Velduil

© Marc Nollet

Grote Bonte Specht

Vink

Koolmees

© Patrick Keirsebilck  (laatste drie foto’s)

VOGELLIJST:

Roodhalsgans, Grote zaagbek, Geoorde fuut, Roerdomp, Koereiger, Grote zilverreiger, Jan-van-gent, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Kleine strandloper,  Paarse strandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw,  Kerkuil,  Bosuil, Velduil,  Boomleeuwerik,  Cetti’s zanger, Siberische tjiftjaf, Woestijtapuit, Waterpieper, Grote barmsijs, Kleine barmsijs, Frater, Appelvink, IJsgors.

Voedersilo in de sneeuw

© Geert Vanhulle

Bovenste foto:© Het Zwin / Patrick Janssens

Machteld Kaesemans 12/12/2017