Resultaten watervogeltelling februari 2018

Marc De Ceuninck

 

In totaal  telden we deze keer  42307 watervogels (excl. wilde ganzen).  Dit is , net als in december en januari , opnieuw zeer veel. Deze winter ( 2017-2018) levert alvast topaantallen op in vergelijking met de vorige jaren.

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in februari  als volgt uit:

 

 

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 17681
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 4135
3 Poldercomplex Damme West DAMME 2016
4 Poldercomplex DUDZELE 956
5 Zwinweiden + Kleyne Vlakte KNOKKE-HEIST

795

 

Net als vorige maand zijn er opnieuw uitgesproken hoge aantallen in de Uitkerkse Polder.

De top 5 van de talrijkste soorten zijn ongeveer dezelfde als de vorige jaren. Smient haalt opnieuw heet hoogste aantal.

 

 

1 Smient 13396
2 Kievit 9572
3 Wilde Eend 4268
4 Meerkoet 2488
5 Wulp 2165

 

Er werden opnieuw geen duikers opgemerkt. Het aantal futen ( 224 ex. ) was eerder matig. Net als in januari telden we 5 geoorde futen.

Alle reigerachtigen blijven het goed doen. We telden oa  6 koereigers.   Er zaten nog 29 kleine zilverreigers , 24 grote zilverreigers  en 136 blauwe reigers. Dit zijn allemaal aantallen die het goede doen van de reigerachtigen bevestigen. Er werden opnieuw  4 roerdompen gespot.

Bij de zwanen  werden er enkel knobbelzwanen (59 ex)  gezien.

De eenden scoren vrij normaal. Uitschieter was uiteraard de marmereend in de Assebroekse Meersen. De eerste sinds de watervogeltellingen in het seizoen 1966-67 begonnen. Leuke aantallen waren er voor bergeend ( 573 ex ) , smient ( 13396 ex ) en slobeend ( 757 ex).

Bij de steltlopers geen uitschieters, wel enkele mooi aantallen: 40 kluten, 584  goud- en 46 zilverplevieren, 5 drieteenstrandlopers, 110 kemphanen,  4 grutto’s, 25 zwarte ruiter en 2 groenpootruiter, 16 witgatjes, 69 steenlopers…… en 1 houtsnip.

Hier kun je de resultaten in detail bekijken: wvgls- februari 2018