Met MERGUS naar de Hoge Venen 24/03/2018: Dag 2

Machteld Kaesemans

De eerste opdracht voor deze morgen was het vinden van de oh zo zeldzame korhoen. Nog vóór het ontbijt ging het naar Signal de Botrange en ja…ze zagen een baltsende mannelijke korhoen. Dit zou Kathleen “oerenchance” noemen zoals in haar verslag van vorig jaar! Daarnaast werd er ook een wilde kat gespot en een zingende graspieper.

De dag was dus prima begonnen en na het ontbijt trokken ze naar Büllingen op zoek naar een dwerguil maar deze liet verstek. Wel werden klapekster, taigaboomkruiper, havik en twee rode wouwen gezien.

Nu ging het verder naar de Vallei van de Warche in Rocherath. Vorig jaar zagen ze hier velden vol narcissen met citroenvlinders dansend tussen de bloemen, maar ditmaal waren ze te vroeg behalve op één schuchtere plaats. Wel zagen ze 2 matkoppen, 1 glanskop, 1 boomklever, 4 rode wouwen en opnieuw een taigaboomkruiper.

In de namiddag zochten ze in Andler Mûhle een oehoe die maar niet te vinden was. Wel zaten er 2 waterspreeuwen. Voor de rest van de namiddag hadden ze wat pech…er werd niet zoveel meer gezien. Toch kruisten 5 rode wouwen hun pad, 20 aalscholvers waren op trek, 4 goudvinken , een groep van 600 kramsvogels en overal zangposten van grote lijsters beurden hen op.

 

Deze avond, rond dit moment dwalen ze door de bossen op zoek naar een ruigpootuil! Succes ermee!!!

Dit was het voor vandaag.

Groeten van thuisblijver Machteld.

Foto’s © Karina en Korhoen ©Natura 2000