MERGUS WEEKNIEUWS 2018/16: FONTEINTJES – BROEDVOGELS – FENOLOGIE – MEEUWEN – GUIDO BURGGRAEVE – HUISZWALUWENSPREEKBEURT -OOIEVAARS – BLIKVANGERS

Frank De Scheemaeker

Hoys allen

Ziehier het recentste nieuws

FONTEINTJES – BROEDVOGELS – FENOLOGIE

Zoals voorspeld konden we verleden weekend allen ons hartje ophalen. Zowel op onze druk bevolkte trektelpost te Zeebrugge als in de overige natuurgebieden noteerden we met het mooie weer opvallend veel doortrekkers en aankomende broedvogels met zangposten: nachtegaal, gekraagde roodstaart – en nieuwe stootvogels en steltlopers – bv boomvalk, bosruiter, enz  – zelf al een eerste gierzwaluw.

Voor de broedvogeltellers en ABV tellers – volgend weekend ideaal moment om een nieuwe ronde te lopen – en opnieuw warm en mooi weer voorspeld – dus ook de Fonteintjes gaan weer boeiend zijn.

We zitten in het weekend ons ‘drone’ experiment verder en tellen alle reigerkolonies in de polders met de drone. Resultaten in volgende nieuwsbrief.

MEEUWEN

Tot mijn verbazing las ik gisteren in de krant dat de  meeuwen ‘overlast’ in Blankenberge met anticonceptiva zou bestreden worden. Wat een ridicuul, onwettig en onzinnig idee. We hebben onmiddellijk bij  alle bevoegde instanties klacht ingediend.

GUIDO BURGGRAEVE HERDENKINGSWANDELING 1 MEI

Net de 50 ste inschrijving genoteerd – jullie komen toch ook?! Alle details bij activiteiten.

 HUISZWALUWENSPREEKBEURT  – ROMAIN en NP OOSTKAMP  NODIGEN ONS ALLEN UIT

 (bijna)  Alles over huiszwaluwen

Een zwaluw maakt de lente niet zegt men, maar helaas zijn alle zwaluwsoorten in de laatste decennia sterk in aantal afgenomen. Het gebrek aan nestgelegenheid en problemen in de overwinteringsgebieden door pesticidegebruik werken de achteruitgang van onder meer de huiszwaluw in de hand. Je komt te weten hoe de huiszwaluw leeft, om vervolgens beter te begrijpen wat wij kunnen doen. Eveneens hoor je hoe de gemeente Oostkamp de instandhouding van nestgelegenheden via een toelage ondersteunt.

Een boeiende voordracht door
dhr. Patrick Claeys, gastheer van huiszwaluwen

  Vrijdag 20 april  2018 – 20 u
Bovenzaal CC De Valkaart  
Rodenbachstraat 42
8020 Oostkamp

Inkom :  3 €   (2 €  leden Natuurpunt)
 
Een organisatie van NATUURPUNT  Oostkamp
info Hugo Boden 0478.564686

 

OPROEP TOT MEDEWERKING VAN WOUTER FAVEYTS  – DE NIEUWE WETENSCHAPPELIJKE MEDEWERKER ZWIN

 Het Zwin Natuur Park wil graag een zo goed mogelijk beeld krijgen van de populatie broedende ooievaars in de regio. Inmiddels broeden al flink wat paren buiten het Zwin Natuur Park. Al die prima vogelkijkers van Mergus kunnen zeer waardevolle informatie aanleveren om de populatie goed in kaart te brengen.

We zijn meer bepaald geïnteresseerd in de volgende informatie:

 Bezette broedplaatsen: In de eerste plaats zijn we geïnteresseerd in bezette broedplaatsen. Op basis van waarnemingen.be en andere informatie bestaat wellicht een al een vrij volledig beeld van de broedplaatsen die in 2018 en in vorige jaar bezet zijn en bezet zijn geweest. Het is echter niet onmogelijk dat er nog broedplaatsen gemist worden. Die willen we weten zijn.

 

  1. Niet bezette nestplaatsen: naast het bestaan van bezette broedplaatsen zijn we ook geïnteresseerd in nestpalen in de regio die niet bezet zijn. Die willen we ook graag in kaart brengen, zodat die in de toekomst makkelijk kunnen worden gecheckt. De kans bestaat immers dat ze in de toekomst worden ingenomen door ooievaars. Kennis van die plaatsen zal toelaten om ze in de toekomst gemakkelijker te controleren.

 

 

  1. Geringde ooievaars: een deel van de ooievaars in de regio draagt een ring. Informatie over de whereabouts van geringde ooievaars levert waardevolle informatie op. Zeker geringde ooievaars die deel uitmaken van een broedpaar zijn zeer interessant. Geef waarnemingen van geringde ooievaars daarnaast zeker ook door aan de ringcentrale van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN): http://odnature.naturalsciences.be/bebirds/nl/report-a-ring

 

  1. Het succes van bezette broedplaatsen: informatie over het slagen of het mislukken van bezette broedplaatsen.

Alle hiervoor vermelde informatie mag worden doorgegeven aan Wouter Faveyts van het Zwin Natuur Park (wouter.faveyts@west-vlaanderen.be).  

 

 Verder ook nog even de aandacht vestigen op de mooie blikvangers op onze website en facebook en in bijlage eveneens het de algemene regionale natuur kalender van de hand van Paul Willems

Een prettig vogelrijk weekend gewenst

Frank en zijn ganse Mergus Team