Blikvangers van 09/04 tot en met 15/04/2018

Machteld Kaesemans

Vorig weekend was er heel veel trek zoals gemeld in de laatste Blikvangers, deze week was het eerder kalm aan de Fonteintjes. We telden minder aantallen, de weersomstandigheden waren minder gunstig in Spanje, ook bij ons aan de kust was het regelmatig mistig. Vanaf 18/04 en de daarop volgende dagen wordt  “stuwtrek” verwacht door het voorspelde mooie weer en de oost- zuidoostenwinden … hopelijk klopt dit!

Toch zijn er heel wat vogels gespot, ook nieuwe soorten. De komst van de koekoek maakt ons blij, want dit is een symbool van de lente! Een zwarte ooievaar vloog over Beernem, enkele elegante steltkluten foerageerden op de Gruttoweiden van Uitkerke,  kluten en grutto’s kwamen hen gezelschap houden.

Voor de rest noteer ik enkele zangvogels  die een vrouwtje aan de haak willen slaan en ons opmonteren na een lange natte winter: braamsluiper, zwartkop, grasmus, rietzanger, kleine karekiet, sprinkhaanzanger en snor.

De mooie gekraagde roodstaart is er ook al, net  als zoveel andere. We verwachten  zeker nog meerdere nieuwkomers!!!

Groeten van Machteld. 

Ps: Aan de rand van het Mergusgebied zat op 15/04/2018 een griel. Deze uiterst zeldzame steltloper verbleef op een akker in Bredene-Polders Blauwe Sluis. Gelukkig heb ik deze unieke dwaalgast ook kunnen bewonderen!

Zwarte Ooievaar

© Francois Roland

Steltkluut

© Marc Nollet

Kluut

© Herman Blockx

WAARNEMERS:

Albert Neyt, André Van De Laer, Anthony Maes, Antoine Cornelis, Arlette Mestdagh, Arno Beidts, Arnout Zwaenepoel, Baes Rik, Bart Mortier, Bart Van Thuyne, Benoit Verbruggen, Bernard Miserez, Brecht Laebens, Brecht Schotte, Bruneel Luc, Carlo Menten, Caroline Mouton, Cedric Billiet, Chris Bruggeman, Chris Melis, Christof Van Ackere, Christophe Jacobs, Christophe Verriest, Daniël Wybo, Danny Deschacht, Danny Klaessens, Decorte Johan, Denis Devos, Denis Van Der Elst, Dirk Hylebos, Dirk Werbrouck, Dominique, Dominique Verbeke, Dries Candaele, E Geudens, E J E Boumans, E Vnmrbk, Elisabeth Godding, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Eric Stienen, Erwin Derous, Etienne Peeters, Fernand Van Ginderen, Filip De Coster, Filip De Ruwe, Fons De Wispelaere, Francoise Henin, Frank De Scheemaeker, Freddy Rogiers, Frederik en Nayana Willemyns, Frederik Willemyns, Gabriel Vanhulle, Gaby Wieme, Garben Logghe, Geert De Clercq, Geert Jonckheere, Gert Govaerts, Gert Vanautgaerden, Hans Compernolle, Hans De Blauwe, Hans Delrue, Hans Matheve, Hendrik Borglevens, Hilbran Verstraete, Hilde Fontier, Ignace Anseeuw, Isabelle Bossuyt, J Vanryckeghem, Jan Allaert, Jan Baert, Jan D’hondt, Jasper Vandecasteele, Jean-Pierre R., Jef Van De Water, Jelle Quartier, Jeroen Naert, Johan Beyne, Johan Buckens, Johan Devos, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Lippens, Johan Van Heulebrouck, Johan Vandepitte, Jonathan Brutin, Jos Simons, Jozef Germonprez, Jürgen De Witte, Kamil Daneels, Karina Samyn, Koen Baute, Koen Vandepitte, Kris De Wit, Kris Lesage, Kristof Hurtekant, Kurt Van Damme, Leo Declercq, Lieven De Temmerman , Lowie Lams, Luc De Cat, Luc Van Keer, Luc Vanpaemel, Luc Zutterman, Ludo Annoot, Luk Ingelbrecht, M Van Deyck, M. Goessaert, Machteld Kaesemans, Magda Vermoortele, Manu Van Haverbeke, Marc De Ceuninck, Marc Nollet, Marc P, Marc Pirmez, Marcel Pottier, Mark Jacobs, Marnix Vyncke, Michel Gabriels, Michel Louette, Mike Vandeperre, Mylle Johnny, Myrthe Van Brempt, Nick Vanclooster, Nicolas Vanermen, Noël Vervaecke, Pascal Heymans, Patrick Bussche , Patrick Costenoble, Patrick De Clercq, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul Decuypere, Peter Maes, Peter Wijnsouw, Philibert Moeyaert, Philippe Deprez, Pieter Van Dorsselaer, Pieter Van Hauwaert, Reinhardt Strubbe, Resteau Nathalie, Rik Vande Kerchove, Robby Stoks, Robrecht Pillen, Roeland De Wilde, Romain Deloof, Rudy Deplae, Sam Dewanckele, Sebastiaan Hanoulle, Serge Allein, Simon Feys, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Steven D’haese, Stijn Borny , Stijn Cooleman, Stijn Crappé, Stijn De Winter, Stocman François, Sven Maly, Taveirne Eddy, Thibault Snauwaert, Thijs Tanghe, Tony Parmentier , Valérie Goethals , Vanacker Johny, Wannes Bos, Wilfried Pattyn, Willem Jans, Willy Dias, Willy Vermeersch, Wim Pauwels, Wim Roelant, Wim Rommel, Wim Trio, Wim Van Sompel, Wouter Courtens, Wouter Faveyts, Xavier Dirix. 

Braamsluiper© Marc De Ceuninck.

Zwartkop© Wim Trio

Grasmus

© Luc Van den Kerckhove

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Rietzanger© Marnix Vyncke

KLeine Karekiet© Johan Buckens

Snor© Chris Melis

VOGELLIJST:  Zomertaling, Geoorde fuut, Zwarte ooievaar, Lepelaar, Roerdomp, Purperreiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Visarend, Rode wouw, Zwarte wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief,  Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Porseleinhoen, Kraanvogel, Steltkluut,  Bokje, IJslandse grutto, Bosruiter, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Grote stern, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek, Baardman, Boomleeuwerik, Cetti’s  zanger, Sprinkhaanzanger, Snor, Braamsluiper, Beflijster, Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Boompieper, Rouwkwikstaart, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, Grote barmsijs, Goudvink, Appelvink.

Gekraagde Roodstaart

© Danny Claeysier

Bovenste foto: © Koekoek / Marc Nollet

Machteld Kaesemans 17/04/2018