Blikvangers van 25/06 tot en met 1/07/2018

Machteld Kaesemans

Met deze extreme hitte en droogte hebben onze vogels veel last, help hen door een schaal met water in de tuin te plaatsen! Nieuwe soorten werden er nauwelijks gezien. Het is praktisch dezelfde lijst als vorige week.

Steeds leuk is het om een kwartel “Kwik-me-Dit” te horen zingen of te zien, praktisch elke dag werd hij genoteerd. De zomerse wespendief was er ook steeds, bij de steltlopers zag men de bosruiter een paar keer. Enkele malen werden de zomertortel  en de wielewaal waargenomen. Een kerkuil en een juveniele bosuil lieten zich ook eventjes bewonderen.

Op de Zwinvlakte, bij de juni telling van de broedvogels op de eilandjes,  telde men liefst 195 nesten van visdief…en dat is echt veel!!! Op één na het hoogste aantal voor het Zwin in 30 jaar. Ook de kluten doen het prima met 61 getelde nesten. Dit is dan het hoogste aantal in 30 jaar. PS: Bij het zien van de telling van vandaag is de toestand veel verslecht bij de kluten.

Het Zwin werkt ook nauw samen met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Eén van de onderzoeken is het ringen van boerenzwaluwen op enkele boerderijen rond het Zwin. Het onderzoek loopt al 3 jaar. Dit jaar alleen vingen ze al meer dan 20 boerenzwaluwen die vorig jaar geringd werden. In juni werd er ook een mannetje gevangen, geringd in juni 2016 op dezelfde plaats. Het is echt fascinerend als je bedenkt dat zo’n kleine vogel sindsdien al tweemaal op en af naar Afrika is gevlogen!

Dit was het dan weer.

Groeten van Machteld.

Wespendief

© Johan Buckens

Bosruiter

© Danny Claeysier

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Antoine Cornelis, Arthur Floren, Bart Duthoit, Bart Mortier, Bart Verstraete, Ben Smit, Benoit Van Damme, Brecht Schotte, Bruneel Luc, Cyr Mestdagh, Daniel Decloedt, Denis Van Der Elst, Deseure Noel, Dirk Content, Dirk Werbrouck, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Erwin Derous, Filip De Ruwe, Fons De Wispelaere, Frank De Scheemaeker, Freddy Janssens, Gaby Wieme, Guido Orbie, Guido Rappé, Hans De Blauwe, Hans Delrue, Henk Loobuyck, Ignace Anseeuw, Indra Jacobs, J Vanryckeghem, Jacxens Bruno, Jan De Vlaemynck, Jan Talloen, Jan Van Uytvanck, Jasper Vandecasteele, Jens D’Haeseleer, Jo Packet, Johan Devos, Johan en Karin Steuperaert-Els, Jonas Ghyselen, Karel Tack, Klaas Debusschere , Koen Baute, Koen Maertens, Kris Lesage, Kurt Van Damme, Leo Declercq, Lowie Lams, Luc Van Keer, Luc Vanpaemel, Machteld Kaesemans, Magda Vermoortele, Marc Deknock, Marc P, Marcel Pottier, Marnix Vyncke, Mathieu Vandewiele, Mylle Johnny, Nick Vanclooster, Nico Schrans, Noël Vervaecke, Olivier Dochy, Patrick Bussche , Patrick Janssens, Philibert Moeyaert, Pros De Langh, Rik Vande Kerchove, Robrecht Pillen, Roland Vannieuwenhuyze, Romain Deloof, Romain Dumont De Chassart, Rudy Deplae, Sam Dewanckele, Sam Provoost, Serge Allein, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Steven Boone, Stijn Cooleman, Suzanne Moris, Thibault Snauwaert, Thomas Vermeire, Tony Parmentier , Valérie Goethals , Vandewiele Pascal, Veerle Vanden Auweele, Verduystert J.P, Wannes Bos, Wilfried Pattyn, Willy Dias, Wim Declercq, Wim Pauwels, Wouter Faveyts.

Kerkuil

© Marc Nollet

Juveniele Bosuil

© J. Vanryckeghem

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Zomertortel

© Ruben Saey

Visdief

© J. Provoost / Marc Nollet

Kluut

© Herman Blockx

VOGELLIJST:

Kwartel, Roodhalsgans, Rosse stekelstaart, Lepelaar, Grote zilverreiger, Jan-van-gent, Visarend, Wespendief, Bruine kiekendief, Havik, Slechtvalk, Steltkluut, Bosruiter,  Dwergstern, Grote stern, Zomertortel,  Kerkuil, Bosuil,  Zwarte specht,  Wielewaal, Boomleeuwerik, Cetti’s  zanger, Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Blauwborst,  Gekraagde roodstaart, Boompieper.

Boerenzwaluw

© Marc Nollet

Bovenste foto: © Kwartel  V./ Filip De Ruwe

Machteld Kaesemans 1/07/2018.