Mergus Weeknieuws 2018/27-28: Mergus Zomerfeest – Huiszwaluwen – Vijfde Woensdagavond excursie – Lepelaars – Zomerganzen – Ransuil

Frank De Scheemaeker

Vogelwerkgroep Natuurpunt Brugs Ommeland

Hoys allen

Ziehier het recente Mergus vogelnieuws

MERGUS ZOMERFEEST

Plaats nu al in je agenda – zondag 2 september 2018 – met de bus naar Nieuwpoort en de Blankaart – volgende week een gedetailleerde uitnodiging met inschrijvingsmogelijkheid aan de gekende democratische prijs als dank voor ieders inzet bij de tellingen! ’t Is maar dat je de datum al kan vrijhouden. Alleen voor Mergus sympathisanten.

HUISZWALUWEN

Met ongeveer de helft van de gebieden geteld – lijkt het dat de kaap van de 1000 bewoonde nesten ruim zal overschreden worden. Bedankt Willy – Marcel – Wim – Charlotte – NP Damme – Hedy/Harry alle deelnemers aan de groepstelling in Kruisabele en Koolkerke.

Ik hoop van de andere gebieden/tellers de gegevens in de loop van deze week te ontvangen! Met het mooie weer is het heerlijk tellen – zie straks ook enkele leuke sfeerfoto’s op de Mergus facebook.

Voorlopige resultaten – er kan altijd nog wel een nest bij gevonden worden

Groot-Damme: 106        + 3

Jabbeke:             77           -1

Stalhille:             88           +2

Zerkegem:         7             +6

Zuienkerke:       22           +4

Koolkerke:         27           status quo

Dudzele:             33           +3

Kruisabele:        35           +5

Meetkerke:       98           +20

 

Voolopig 494 bewoonde nesten tov 451 vorig jaar

Ps ook de aantallen boerenzwaluwen lijken constant te blijven – ondanks de slechte verwachtingen

 

BROEDENDE LEPELAARS

In de Katte te Meetkerke broeden naast een hoog aantal Blauwe Reigers ook 2 koppel Lepelaar (met dank aan de drone van Piet Lozie) (probeer foto’s bij volgende weeknieuws bij te voegen)

ZOMERGANZEN TELLING

In het weekend van 14 en 15 juli organiseert de Vlaamse Overheid opnieuw een Zomerganzen telling. We tellen onder de noemer Mergus omdat we alleen vogelwerkgroepen een subsidie kunnen krijgen – private tellers niet. De meeste gebieden hebben een vaste teller – maar diegenen voor Uitkerke en Hoeke zijn op reis. Vandaar mijn vraag – wie ziet het zitten deze gebieden voor zijn rekening te nemen? Met dank voor antwoordje terug – ik probeer ook dat weekend een groepsexcursie te organiseren – dus hou de vrijdag ervoor uw mailbox in de gaten

VIJFDE WOENSDAGAVOND EXCURSIE

Na de geslaagde trip naar Nummer Een verleden week gaan we op woensdag 11 juli op verkenning in Wijnendalebos en omgeving. Dat belooft!

Mergus Woensdagavond excursie – 11 juli 2018 – Wandeling in Wijnendalebos te Torhout

 Datum: 11/07/2018   
Vertrekplaats: Of 19u Parking Tilleghembos kant Torhoutsesteenweg (carpooling vandaar) of 19u30 Parking Wijnendaelebos langs Oostendestraat N33 (kruispunt met Fonteinpad) te Torhout 
Excursieleider: Bart Van Thuyne, Marc De Ceuninck en Jan Swimberghe

De website en de blikvangers

Opnieuw een topverslag op onze www.mergus.be met schitterende foto’s. Geniet – Machteld bedankt – je verdient een pluim

 RANSUILEN

Ook het ideale moment om ’s avonds de fiets te nemen en bedelende jonge ransuilen op te sporen!

Tot slot  

Zomerse groeten – Frank en zijn ganse Team – al naargelang de vakantiesfeer – kan er wel eens een extra weeknieuws zijn of eens een week overgeslagen worden

 

Ps en zoals steeds – het Zwinoverzicht in bijlage – met dank aan Wouter F

 

Ps en vrijdag onze Rode Duivels niet vergeten hé!

 

Ps heb je zelf een melding voor ons weeknieuws – stuur me gerust door hé

ps foto archief Mergus