Mergus – Woensdagavondexcursie : Sophiapolder en Kreken St. Kruis 1/08/2018.

Machteld Kaesemans

De weergoden waren ons opnieuw gunstig gezind en onder een blakende zon vertrokken we met 27 vogelaars/sters richting Nederland.

De eerste halte, de Sophiapolder,  is zoals steeds een absolute topper. In een groot uur slaagden we er in 58 vogelsoorten waar te nemen. Welk gebied doet beter?

Blikvangers waren zeker de grote groep foeragerende en rustende Lepelaars, waarvan drie vogels van  kleurringen waren voorzien. Ook Grote – en Kleine Zilverreiger konden bekoren. Heel veel ganzen en eenden, waarbij Grauwe Gans, Brandgans, Canadagans en Wilde Eend de hoofdmacht uitmaakten. Maar ook heel wat Kuifeenden met pulli, Tafeleend, Wintertaling, Slobeend en Krakeend droegen onze belangstelling weg.

Bij de steltlopers stak de Oeverloper met kop en schouder boven de andere soorten, Witgat, Bosruiter, Watersnip en Kemphaan uit. Hier was de najaarstrek zeker nog niet top. Ook Wulp en Regenwulp waren paraat. Erg veel Kokmeeuwen met pulli, opnieuw een geslaagd broedjaar voor deze soort. Ook enkele Storm- , Zilver-, Kleine- en Grote Mantelmeeuwen aanwezig , maar van de eerder op de dag gemelde Zwartkopmeeuwen geen spoor te bekennen. Relatief veel Fuut, Dodaars en minstens 5 Geoorde Futen dobberden rond en wellicht broeden honderden koppels Oeverzwaluw in de speciaal voor hen aangelegde zandwand. Een Bruine Kiek en een Buizerd wuifden ons uit richting Grote Gat Oostburg.

Een vlugge blik op de zuidzijde van het Grote Gat leerde ons dat ook hier waterschaarste heerst. Maar voor de Groenpootruiters, Witgatjes en Oeverlopers vormde dat geen probleem. Zij foerageerden enthousiast op de overgebleven slikrandjes. Zwartkop zingt volop.

We sloten de avond af aan de kreken van Sint-Kruis .We werden allen stil bij de schitterende zonsondergang en genoten van een fervent jagende Boomvalk. Een Waterral knorde luidkeels in de rietkraag.

 

We bedankten onze excursieleiders, gaven onze vrouwelijke vogelaarsters een zoen, telefoneerden naar Machteld dat het OK geweest was en trokken tevreden huiswaarts.

Ja met de Mergus op stap gaan – je wordt er op één avond 10 jaar jonger!

Frank De Scheemaeker , vz

Foto’s: Frank en Karina