Blikvangers van 30/07 tot en met 05/08/2018

Machteld Kaesemans

Nog steeds kreunen we onder de hitte net zoals de vogels. Toch geef ik jullie een paar nieuwigheden mee van deze week. Een bonte vliegenvanger werd opgemerkt in Bos Maleveld door Antoine. Een morinelplevier vloog over in de Achterhaven  en werd gespot door Filip D.R. Een eerste juveniele blauwe kiekendief jaagde een hele namiddag boven de noordelijke vlakte en duinen van het Zwin.

Ondertussen is Antoine en zijn kompanen Lowie en Ludo sinds eind juli begonnen met ringen. Iedereen weet hoe belangrijk het ringwerk is voor de wetenschap en de vogels. De waterrietzanger, een kwetsbare, wereldwijd bedreigde zangvogel werd in de laatste week, aan de Eendekooi van Lissewege, reeds 9 maal gevangen en geringd. De meeste zijn eerstejaars vogels die op weg zijn naar het Zuiden. Vandaag 06/08/2018 werden er nog eens 3 geringd… hopelijk blijft dit nog een tijdje duren! De achteruitgang is te wijten aan o.a. de opwarming van de aarde, de drainage van hun broedbiotoop, turfwinning, het reguleren van het waterpeil, het ongeschikt beheer van natuurgebieden enz.

Er werden natuurlijk nog andere soorten gevangen en geringd zoals : spotvogel, grasmus, fitis, ijsvogel, cetti’s zanger, waterral e.a. We zitten nu maar aan het begin van de trek naar het zuiden, dus hopen we nog op grotere aantallen.

Als afsluiting stel ik 6 soorten  plevieren in het daglicht, allemaal gezien deze week: morinelplevier, goudplevier, zilverplevier, strandplevier, kleine plevier en bontbekplevier.

Dit was het voor deze week. Indien mogelijk krijgen jullie af en toe nog iets over de vangst en het ringen van onze trekvogels.

Groeten van Machteld.

Waterrietzanger / eerste jaars

Waterrietzanger / adult

© Lowie Lams

Cetti’s Zanger

© Ludo Braeckman

IJsvogel

© Antoine Cornelis

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Anb, Kust & Polders (Dr), André Van De Laer, Antoine Cornelis, Arthur Floren, Bart Duthoit, Bart Mortier, Bernard Miserez, Birger Calis, Bjorn Longueville, Bram D’hondt, Brecht Schotte, Bregt Desmet, Bruneel Luc, Catherine Priem, Dany Depauw, Dermaux José, Dewispelaere Patrick, Dirk Werbrouck, Dominique Natuurpunt, Dries Candaele, Emmanuel Crul, Erwin Derous, Fernand Van Ginderen, Filip Christiaens, Filip De Ruwe, Fons De Wispelaere, Francis Malengier, Frank De Scheemaeker, Freddy Rogiers, Frederik Willemyns, Gabriel Vanhulle, Gaby Wieme, Geert Carette, Geert De Clercq, Guido Orbie, Hans De Blauwe, Hans Delrue, Hendrik Borglevens, Hock Pierre-Henry, Houthoofd Christophe, Ignaas Robbe, Ignace Anseeuw, Isabelle Bossuyt, J Vanryckeghem, Jacxsens Bruno, Jan Seys, Jan Talloen, Jasper Vandecasteele, Jasper Wille, Jens D’haeseleer, Jochem Van Staey, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Karim Neirynck, Karl Van Ginderdeuren, Kenny Hessel, Koen Baute, Koen Maes, Kurt Van Damme, L Feys, Leo Declercq, Louis-Philippe Arnhem, Lowie Lams, Luc Bekaert, Luc De Cat, Luc De Waele, Luc Teugels, Luc Vanpaemel, Luk Ingelbrecht, M Van Deyck, Machteld Kaesemans, Marc Lievrouw, Marc Nollet, Marc P, Marc Vanbrabant, Marcel Pottier, Marieke De Bevere, Mark Logghe, Marnix Vyncke, Monica Acton, Mylle Johnny, Nick Vanclooster, Noël Vervaecke, Norbert De Clercq, Olivier Colinet, Olivier Van Den Meersche, Patrick Bussche , Patrick Dewispelaere, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul Decuypere, Peter Schuermans, Peter Wijnsouw, Pierre Blockx, Resteau Nathalie, Robrecht Pillen, Romain Deloof, Ruben Saey, Sam Dewanckele, Simon Feys, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Stijn Borny , Stijn Cooleman, Stijn Vth, Tine Devroye, Tony Parmentier , Valérie Goethals , Wannes Bos, Wilfried Pattyn, Willem Jans, Willy Dias, Wim De Cock, Wim Van Den Bossche, Wim Van Sompel, Wouter Faveyts, Wouter Rommens.

Morinelplevier

© Johan Buckens

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Goudplevier

© Herman Blockx

Zilverplevier

Filip De Ruwe

Bontbekplevier

© Filip De Ruwe

Kleine Plevier

© Danny Claeysier

VOGELLIJST:

Zomertaling, Krooneend, Geoorde Fuut, Zwarte ooievaar, Lepelaar, koereiger, Purperreiger, Wespendief, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Morinelplevier, Strandplevier,  Bosruiter, Temmincks strandloper, Krombekstrandloper, Geelpootmeeuw, Dwergstern, Grote stern, Zomertortel, Bosuil, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Cetti’s  zanger, Waterrietzanger, Sprinkhaanzanger, Blauwborst, Gekraagde roodstaart,  Bonte vliegenvanger, Kruisbek.

Strandplevier

© Johan Buckens

Bovenste foto:Bonte Vliegenvanger / Eric Van Colenberghe

Machteld Kaesemans 07/08/2018