Blikvangers van 06/08 tot en met 12/08/2018

Machteld Kaesemans

Opnieuw een warme week waar langzaam een eind aankwam. We kregen wat regen maar lang nog niet genoeg voor onze verdorde natuur. Toch werden enkele nieuwe soorten gespot zoals: visarend boven het Zwin, roodhalsfuut, kwak, roerdomp, grauwe kiekendief, waterral. Bij de kleine vogels werden paapje, jonge blauwborst, bonte vliegenvanger, veel puttertjes, gele kwikstaart en Engelse gele kwikstaart genoteerd.

Als aanvulling op de vorige blikvangers vermeld ik graag nog iets over het ringen. Antoine vreesde ervoor dat door het “megalomaan” project van de autostrade met heel veel lawaaihinder, de vogels zouden wegblijven van de Eendenkooi. Dit blijkt tot hiertoe toch nog mee te vallen, alhoewel de trek naar het zuiden nog niet op volle toeren draait. Ondertussen werden  er na verleden zondag 22 waterrietzangers geringd allemaal eerstejaars . Natuurlijk werden er nog heel wat andere soorten  geringd zoals: cetti’s zanger, spotvogel, blauwborst, sprinkhaanzanger enz. Augustijn en Lowie staken af en toe een handje bij.

Dit was het opnieuw voor deze week. Tot de volgende.

Groetjes van Machteld.

Roodhalsfuut

© Marnix Vyncke

Grauwe Kiekendief

© Johan Buckens

Kwak

© Sam Dewanckele

WAARNEMERS:

A Claeys, Albert Neyt, Antoine Cornelis, Arnout Zwaenepoel, Augustijn De Ketelaere, Bart Uitterhaegen, Bernard Miserez, Birger Calis, Bjorn Longueville, Brecht Schotte, Catherine Priem, Denis Devos, Dirk Werbrouck, Dries Candaele, Emmanuel Crul, Eric Halet, Eric Hermy, Erwin Sys, Fernand Van Ginderen, Filip De Ruwe, Fons De Wispelaere, Frank De Scheemaeker, Guido Orbie, Hans De Blauwe, Hans Delrue, Hendrik Borglevens, Isabelle Bossuyt, J Vanryckeghem, Jacxsens Bruno, Jan Lambert, Jan Seys, Jan Swimberghe, Jan Talloen, Jérôme Lesage, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Staelens, Jonathan Brutin, Jos Simons, Karim Neirynck, Karina Samyn, Koen Baute, Kris De Wit, Kurt Van Damme, Leo Declercq, Lesaccount Arteveldehogeschool Klasb3, Lieven Decrick, Lieven Simons, Lowie Lams, Luc De Cat, Luc Devos – Joke Vanzandweghe, Luc Vanpaemel, Luk Ingelbrecht, Machteld Kaesemans, Marc Nollet, Marc P, Marcel Pottier, Marianne Kruse, Marieke De Bevere, Marnix Vyncke, Mathieu Vandewiele, Merijn Van Den Bosch, Michael Parmentier, Michel Louette, Mylle Johnny, Nick Vanclooster, Patrick Bussche , Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul Decuypere, Peter Wijnsouw, Ph. Vanden Berghe, Pierre Blockx, Pieter Van Hauwaert, R. Van De Velde, Ralph V, Resteau Nathalie, Reynaert Lieve, Rik Vande Kerchove, Romain Deloof, Ruben Saey, Rudy Deplae, Sam Dewanckele, Stefaan Brinckman, Stijn Borny , Stijn Cooleman, Tine Devroye, Tony Parmentier , V. Lecluyse, Verduystert J.P, Wilfried Pattyn, Willem Jans, Willy Dias, Wim De Cock, Wim Declercq, Wim Devriendt, Wout Vanschoonbeek V, Wouter Van Gompel, Yannick Verstraete.

Engelse  Kwikstaart

© Marnix Vyncke

Gele kwikstaart

© Danny Claeysier

Paapje

© Rik De Jaegher

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Ringen: Antoine in zijn biotoop

Waterrietzangers

Jonge Blauwborst

© Frank en Antoine

VOGELLIJST:

Roodhalsfuut,  Geoorde fuut, Zwarte ooievaar, Lepelaar, Roerdomp, Kwak, Grote zilverreiger, Visarend, Wespendief, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Grauwe Kiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Bosruiter, Kleine strandloper, Krombekstrandloper, Dwergstern, Grote stern, Zomertortel, Bosuil, Kleine bonte specht, Waterrietzanger, Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Blauwborst, Paapje, Bonte vliegenvanger, Engelse kwikstaart.

Sfeerbeeld autostrade met eendekooi

© Frank Descheemaeker

Bovenste foto: Visarend / Marnix Vyncke

Machteld Kaesemans 14/08/2018