Blikvangers van 13/08 tot en met 19/08/2018

Machteld Kaesemans

De laatste weken worden de meeste vogels gezien in de Achterhaven en het Zwin. Door de langdurige droogte zoeken ze plaatsen op waar er nog water is. De trek naar het zuiden draait nog niet op volle toeren, maar de steltlopers die meestal bij de eerste trekkers behoren worden daar gezien zoals witgat, zwarte ruiter, groenpootruiter, tureluur en vele andere. Lepelaar, ooievaar en aalscholver worden hier ook meermaals gespot. Toch kan ik jullie een paar nieuwigheden aanbieden. De eerste draaihals, eveneens in de Achterhaven en een  bij vangst werden genoteerd. Een rode wouw vloog boven Waardamme en een zwarte stern over Roksem Put.

Bekijk de volledige lijst dan ben je op de hoogte van alle nieuwigheden.

Van Leo Declercq kreeg onze voorzitter volgend bericht aangaande de werken aan het Zwin: “Vanaf augustus treedt er een nieuwe fase in voor de werken van de uitbreiding. Het komt erop neer dat we de Internationale Dijk niet meer kunnen gebruiken, aangezien de werken daar worden aangevat. ‘Eigenlijke werken’ beginnen vanaf 1 september. In het nieuwe gedeelte werd een geul uitgegraven die ongeveer evenwijdig loopt met de Internationale Dijk. Deze geul moet aansluiten op het kanaaltje dat nu in het Zwin naar het brugje (eilanden) loopt. Om later ook weer de afgegraven dijk te kunnen gebruiken als pad wordt er een nieuwe brug gebouwd. Deze werken starten begin september. Vanaf dan zal de Internationale Dijk niet meer te betreden zijn door voortdurende werken. De schotten werden vandaag weggehaald aan de brug vandaar dat het water bij eb nu veel lager staat. Goed voor de steltlopers zo is er nu weer meer slik. Wie een kijkhut heeft kan ook daar eens gaan staan, een bonte mengeling van meeuwen, visdieven, kluten, zilverreigers, lepelaars, tureluurs, groenpootruiters, wulpen”.

Tot volgende week en groeten van Machteld.

Rode Wouw

© Marnix Vyncke

Zwarte Stern

© Johan Buckens

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Antoine Cornelis, Arnout Zwaenepoel, Augustijn De Ketelaere, Bart Verstraete, Bernard Miserez, Bert Mestdagh, Birger Calis, Bjorn Longueville, Brecht Schotte, Bruneel Luc, Bruno Beyen, D Be, Daan Van Eenaeme, Daniel Decloedt, Dany Depauw, Dermaux José, Dewispelaere Patrick, Dirk Werbrouck, Dries Candaele, E. Blomme, Emmanuel Crul, Eric Halet, Eric Hermy, Fernand Van Ginderen, Filip De Coster, Filip De Ruwe, Fons De Wispelaere, Francis Wyns, Frank De Scheemaeker, Freddy Rogiers, Geert De Clercq, Guido Orbie, Hans De Blauwe, Hans Delrue, Hendrik Borglevens, Isabelle Bossuyt, J Vanryckeghem, Jan D’hondt, Jan Lambert, Jan Mees, Jan Seys, Jan Talloen, Jef Van Nieuwenhuyse, Jens D’haeseleer, Jeroen Naert, Johan Devos, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Lippens, Johan Vandepitte, Jonathan Meire, Karina Samyn, Kenny Hessel, Koen Baute, Kurt Boux, Kurt Van Damme, L Feys, Leo Declercq, Lieve Duponcheel, Lieven Simons, Louis Schramme, Lowie Lams, Luc De Cat, Luc Vanpaemel, Luk Ingelbrecht, Machteld Kaesemans, Marc Nollet, Marc P, Marcel Klootwijk, Marcel Pottier, Marleen Veramme, Marnix Vyncke, Martine Wauters, Melis Koen, Michel Louette, Michel Marchyllie, Monica Acton, Mylle Johnny, Noël Vervaecke, Norbert Willaert, Patrick Bussche , Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul Decuypere, Peter Wijnsouw, Philippe Deprez, Pierre Blockx, Pieter Van Hauwaert, Resteau Nathalie, Rik Vande Kerchove, Robrecht Pillen, Romain Deloof, Romain Dumont De Chassart, Rudy Deplae, Sam Dewanckele, Serge Allein, Stefaan Brinckman, Stijn Cooleman, Thibault Snauwaert, Thomas Vermeire, Tine Devroye, Tony Parmentier , Valérie Goethals , Vic Puype, Vogels In Beeld, Willem Jans, Willy Dias, Willy Vermeersch, Wim Declercq, Wim Pauwels, Wim Van Den Bossche.

Lepelaar

© Marnix Vyncke

Ooievaar

© Marc Nollet

Aalscholver

© Marc Nollet

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Witgat

© Filip De Ruwe

Groenpootruiter

© Marc Nollet

Zwarte Ruiter

© Filip De Ruwe

VOGELLIJST:

Zomertaling,  Geoorde fuut, Lepelaar, Roerdomp, Kwak, Koereiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Wespendief, Rode Wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Grauwe Kiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Bosruiter, Krombekstrandloper, Dwergstern, Grote stern, Zwarte stern, Kerkuil, Bosuil, Draaihals, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht,  Zwarte specht, Cetti’s zanger, Waterrietzanger, Braamsluiper, Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Paapje.

Het Zwin

© Wouter Faveyts

Bovenste Foto: © Draaihals / Marc De Ceuninck

Machteld Kaesemans 21/08/2018