Blikvangers van 20/08 tot en met 26/08/2018

Machteld Kaesemans

Bij het trektellen vanop de Pier van Blankenberge werden de eerste zeevogels gespot, 8 Jan-van-genten, 5 grote jagers en 1 zeer uitzonderlijke middelste jager werden gezien. Twee reuzensterns vlogen over Het Zwin, grote stern en dwergstern zijn reeds meerdere weken aanwezig, ook de zwarte stern was van de partij. Het is duidelijk, de trek is op gang gekomen maar moet nog losbarsten!!! In de polders en in de natuurgebieden was het nog steeds schor en droog dus  weinig vogels. Een laatste gierzwaluw vloog over, een snor liet zich even horen, enkele bonte vliegenvangers waren op doortrek e.a.

Toch heb ik nog een opmerkelijke blikvanger voor West-Vlaanderen: “Bij een landbouwer in Diksmuide heeft het team van natuurwerkgroep De Kerkuil vier jongen van een koppel grauwe kiekendieven gevonden. “Het is het eerste broedgeval in onze provincie”, meldt Wim Bovens van de werkgroep. “Sinds 2000 zijn er nog maar drie broedgevallen van die vogelsoort genoteerd in Vlaanderen. Begin juli vonden drie medewerkers het bewuste nest in een veld wintertarwe in Diksmuide. Er zaten vier gezonde jongen in, die we ook hebben geringd. Gelukkig besefte de landbouwer hoe zeldzaam die vogels waren. Na de vondst besliste hij om het perceel van 100 vierkante meter wintertarwe bewust niet te dorsen. De vogels zijn intussen uitgevlogen. Ze dwalen hier nog even rond vooraleer ze vertrekken naar Afrika om te overwinteren.” … volgende keer in het Mergusgebied ???

Dit was het voor deze week met de groeten van Machteld.

Middelste Jager

© Filip De Ruwe

Grote Jager

© Patrick Keirsebilck

WAARNEMERS:

Saul Dewulf, Adriaan Seynaeve, Albert Neyt, Andre Janssens, Ann Duchêne, Antoine Cornelis, Arlette Mestdagh, Arno Beidts, Arnout Zwaenepoel, Augustijn De Ketelaere, Axel Smets, Bert Mestdagh, Bjorn Longueville, Brecht Schotte, Bruneel Luc, Daniel Decloedt, Dany Coppejans, Dany Depauw, Dirk Hoogendoorn, Dries Candaele, Dries Van De Loock, Elie Coremans, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Eric Inghelbrecht, Etienne Peeters, Fernand Van Ginderen, Filip De Ruwe, Fons De Wispelaere, Francis Wyns, Frank De Scheemaeker, Frank Debeil, Freddy Rogiers, Gabriel Vanhulle, Geert Carette, Geert Jonckheere, Gert Vanautgaerden, Guido Orbie, Guido Rappé, Hans De Blauwe, Hans Delrue, Ignaas Robbe, Ignace Anseeuw, Isabelle Bossuyt, Ivan Steenkiste, J Vanryckeghem, Jan De Vlaemynck, Jan Lannoo, Jan Talloen, Jan Van Uytvanck, Jasper Vandecasteele, Jeffrey Carels, Jeroen Naert, Jo Seynaeve, Johan Buckens, Johan Devos, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Van Heulebrouck, Joris Hermans, Karl Van Ginderdeuren, Kenny Hessel, Koen Baute, Koen Berwaerts, Kris De Wit, Kris Lesage, Kurt Van Damme, Leo Declercq, Lowie Lams, Luc De Cat, Luc Vandecasteele, Luc Vanpaemel, Ludo Sterkens, Machteld Kaesemans, Magda Vermoortele, Marc P, Marcel Pottier, Marijn Bauters, Marnix Aernaut, Marnix Vyncke, Maxime Bodhuin, Mylle Johnny, Nicholas Endriatis, Nick Campe, Nick Vanclooster, Pascale Gerin, Patrick Bussche , Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul Decuypere, Paul Durinck, Peter Schuermans, Peter Wijnsouw, Resteau Nathalie, Rik Vande Kerchove, Roland Vannieuwenhuyze, Romain Deloof, Ronald Geneyn, Sam Dewanckele, Sebastiaan Hanoulle, Serge Allein, Slak In Du, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Stijn Borny , Thibault Snauwaert, Thomas Michiels, Thomas Vermeire, Tine Devroye, Tony Parmentier , Valérie Goethals , Vandewiele Pascal, Willem Jans, Willy Dias, Wim Pauwels, Wim Stappers – Vwg Ardea, Wim Van Den Bossche, Wouter Faveyts.

Reuzenstern

© Kris De Rouck

Grote Stern

© Marc Nollet

Dwergstern

© Jan Baert

Zwarte Stern

© Johan Buckens

 VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Gierzwaluw

© Filip De Ruwe

Snor

© Chris Melis

VOGELLIJST:

Zomertaling,  Geoorde fuut, Lepelaar, Koereiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Wespendief, Rode Wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Grauwe Kiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Bosruiter, Kleine strandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Reuzenstern,  Dwergstern, Grote stern, Zwarte stern, Grote jager, Middelste jager, Bosuil, Draaihals, Zwarte specht, Cetti’s zanger, Waterrietzanger, Sprinkhaanzanger, Snor, Braamsluiper, Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Paapje, Bonte vliegenvanger, Boompieper.

Eerste broedgeval van Grauwe Kiekendief in West-Vlaanderen

© Natuurwerkgroep De Kerkuil

Bovenste foto: © Jan-van-Gent / Marc Nollet

Machteld Kaesemans 28/08/2018