MERGUS WEEKNIEUWS 2018/41: watervogeltellingen – eurobirdwatch – merels – predatie – luc de cat – beach bird surveyor

Frank De Scheemaeker

Vogelwerkgroep Natuurpunt Brugs Ommeland

Hoys allen

Ziehier het  recentste Mergus weeknieuws!

WATERVOGEL – GANZENTELLINGEN

Dit weekend eerste watervogeltellingen! Alle vaste tellers op post aub!  Er is de traditionele gezamenlijke Achterhaven telling op zondag 14 oktober – afspraak 08u45 aan de gekende randparking Louis Coiseaukaai – Haven Brugge – om 08u45. Omdat het ook verkiezingen zijn zondagmorgen zouden we eenmalig de ploegen een beetje van voordien willen verdelen en vragen we jullie jullie aanwezigheid op voorhand aan frank.descheemaeker@skynet.be te willen doormailen. We gaan zeker stipt om 12u terug zijn – zodat je ook nog na de telling kunt gaan stemmen.

Nog even Christine aan het woord  (mail van deze morgen)

Beste Ganzentellers,

Het is gebeurd! Gisteren zijn een serieus aantal kleine rieten doorgestroomd uit Denemarken.

We konden ze over de middag  ‘life’ verwelkomen in Klemskerke en daar de eerste drie ringen aflezen. Ook was er aankomst van kollen.

Komend weekend tellen we dus niet alleen de stemmen, maar ook de wilde ganzen.

We nemen aan – zonder tegenbericht – dat alle deelgebieden geteld worden en we zien uit naar jullie resultaten.

Ondertussen vragen we jullie aandacht voor de Wilde Ganzendagen ( zie in bijlage ); inschrijven voor de studiedag is nodig want aantal plaatsen is beperkt en kan via : https://www.natuurpunt.be/agenda/wildeganzendagen-de-oostkustpolders-30810.

 

EUROBIRDWATCH – AFGELOPEN WEEKEND

Jullie hebben het  op de Mergus facebook, op de website van NP nationaal en of in de kranten ook wel gelezen – afgelopen zaterdag de beste trekteldag ooit over Vlaanderen. Koen Leysen, nationaal coördinator meldt:

we kunnen terugblikken op onze beste EuroBirdwatch ooit. Met meer dan 300.000 vogels nog beter dan 2014 dus!

MERELS

Ik kreeg zoveel reacties op mijn oproep verleden week om alle Merelgegevens op de site te zetten – dat ik niet iedereen persoonlijk kon bedanken! Eind van de maand zorg ik zeker voor een overzichtje! Maar hier rond mijn deur en ruime omgeving nog steeds geen Merels te zien. Volhouden hé dat ingeven.

EINDRAPPORT PREDATIE BOERENLAND

Letitia G zond me het eindrapport – Predatie Boerenlandvogels  – Sovon rapport  – een uitgebreid onderzoek naar de predatie op weidevogels in Nederland. Conclusie is dat heel veel factoren en verschillende predatoren de oorzaak zijn van de massale achteruitgang van het weidevogelbestand en de zaak veel complexer is dan bv de Vos verjagen. Volledige rapport in bijlage. Iets voor een regenachtige dag!

LUC DE CAT OP PENSIOEN

Wie kent hem niet? Luc De Cat – Boswachter Vloethemveld –   excursieleider op mijn eerste BJN excursie ooit op 15 september 1975 naar Wingene – zou hij zich dat nog herinneren?  – is vanaf 01 oktober op pensioen maar blijft al zijn tellingen plichtsgetrouw voortzetten – maar vraagt zijn nieuwe contactgegevens op te nemen:

Beste Vrienden en Vriendinnen,

 

Op 1/10/2018 ga ik met pensioen, dit heeft gevolgen.  Ik ben vanaf dan niet langer bereikbaar op telefoonnummer 0479 67 95 72 of e-mail  luc.decat@vlaanderen.be<mailto:luc.decat@vlaanderen.be>

Wel op telefoonnummer:    0485 07 22 55 en via e-mail        decatluc1@gmail.com<mailto:decatluc1@gmail.com>

 

In de naam van mijn ganse Mergus Team een woord van dank aan Luc voor zijn verdiensten voor de natuurstudie en bescherming in de regio!

 

BBS  – Beach Bird Surveyor

Zo heten de vogelaars die na storm de stranden op trekken om stookolieslachtoffers te tellen en redden. Mergusser Franky Bauwens is één van hen – en het project wordt gecoördineerd door het INBO te Brussel. Veel succes alvast gewenst! Zie ook bijlage.

Een prettig weekend gewenst alvast

Frank en zijn ganse Team

foto Blauwe Reiger – archief Mergus