Blikvangers van 26/11 tot en met 02/12/2018

Machteld Kaesemans

Zoals ik vorige week reeds aanhaalde, zijn de wintervogels nog steeds niet aanwezig in normale aantallen, dus wijd ik deze blikvangers aan onze wintergasten die gespot en ingevoerd werden. Bij de kleine rietgans denkt men zeker niet aan de lente of zomer , wel aan herfst en winter. Hierbij maakte Frank mij attent op het volgende: “Normaal vertoeft deze gans in de polders, ditmaal heeft een grote groep kleine rieten van biotoop gewisseld. Zo’n 2.500 verblijven op dit ogenblik op de Kattine in Oedelem dus in de zandstreek. Onze gekende wintereend ” de smient” ziet men wel hier en daar maar ze zijn  met veel minder dan 5 à 10 jaar terug. De kolgans is er in kleine mate, de kleine zwaan ook in minieme aantallen.

Een ruigpootbuizerd te zien krijgen is steeds fantastisch. Er zijn er enkele, maar deze vogel is eerder een zeldzaamheid. De blauwe kiekendief werd wel regelmatig genoteerd. De velduil werd al druk gefotografeerd maar vindt nog steeds geen “maatjes”. Koperwieken en kramsvogels laten zich ook weinig bewonderen.

Bij de kleine vogels kunnen we de eerste fraters vermelden.

Waar blijven de eerste nonnetjes? Waar zitten de grote- en de middelste zaagbekken? Hopelijk hebben we die nog tegoed in de volgende maanden als het kouder wordt in het noorden. Hebben we dit alles te danken aan de klimaatopwarming of is het toeval …de tijd zal het uitwijzen.

Bekijken jullie de ganse vogellijst en geef zeker wat eten en water aan onze vriendjes.

Groetjes van Machteld.

Smient

© Marc De Ceuninck

Kolgans

© Marc Nollet

Kleine Zwaan

© Marnix Vyncke

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Alfred Anthierens, Anb, Kust & Polders (Dr), Annelies Flamang, Antoine Cornelis, Antoon Ovaere, Arno Beidts, Arnout Zwaenepoel, Bart Mortier, Bart Van Thuyne, Bert Mestdagh, Bregt Desmet, C. Machiels, Claire Fery, Daniel Decloedt, Dany Depauw, Dany Salembier, Demeester Micheline, Dirk Devolder, Dirk Werbrouck, Dries Candaele, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Eric Inghelbrecht, Filip De Coster, Filip De Ruwe, Fons De Wispelaere, Francis Minnebo, Frank De Scheemaeker, Frederik Van Den Berghe, Frederik Willemyns, Garben Logghe, Geert De Clercq, Geert De Wispelaere, Hans De Blauwe, Hans Debruyne, Hans Delrue, Hans Vansteenbrugge, Hock Pierre-Henry, Ignace Anseeuw, Isabelle Bossuyt, J Vanryckeghem, Jan Baert, Jan Rottiers, Jan Swimberghe, Jan Talloen, Jean Pieters, Jelle Quartier, Jeremy Demey, Jo Packet, Jochen Jonckheere, Johan Buckens, Johan Debuck, Johan Devos, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Lippens, Johan Van , Heulebrouck, Johan Vandepitte, Jona Van Parys, Joop Scheijbeler, Joost Heuvelman, Jorg Lambrechts, Joseph De Groote, Julie Lecomte, Karel Tack, Karina Samyn, Kelle Moreau, Koen Baute, Kurt Van Damme, Kurt Van Driessche, Leo Declercq, Lowie Lams, Luc De Cat, Luc Van Keer, Maarten Goessaert, Machteld Kaesemans, Magda Vermoortele, Marc Batsleer, Marc Nollet, Marcel Klootwijk, Marcel Pottier, Marnix Vyncke, Martijn Roos , Michel Louette, Mylle Johnny, Nick Campe , Nick Vanclooster, Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Paul Decuypere, Paul Maertens, Peter Meininger, Peter Standaert, Pieter Van Hauwaert, Raes Ingrid, Reinhardt Strubbe, Resteau Nathalie, Rik Vande Kerchove, Robrecht Pillen, Roeland Lievens, Roland Vannieuwenhuyze, Romain Deloof, Rony Lierman, Ruben Saey, Rudy Deplae, Rudy Van Cleuvenbergen, Sam Dewanckele, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Stefaan Viaene, Steven D’haese, Stijn Cooleman, Stijn Willems, Tony Parmentier , Valérie Goethals , Vanacker Johny, Verduystert J.P, Vic Puype, Wannes Bos, Wilfried Pattyn, Willem Jans, Willy Dias, Wim Rommel, Wim Van Sompel, Wouter Faveyts, Yann Feryn, Yvon Princen

Ruigpootbuizerd

© Johan Buckens

Blauwe Kiekendief

© Marnix Vyncke

Velduil

© Danny Claeysier

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Koperwiek

© Patrick Keirsebilck

Kramsvogel

© Marnix Vyncke

VOGELLIJST:

Kleine zwaan, Krooneend,  Kuifduiker, Geoorde fuut, Grote zilverreiger, Zeearend, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Ruigpootbuizerd, Slechtvalk, Waterral,  Bokje, Geelpootmeeuw, Bosuil, Velduil, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek, Boomleeuwerik, ,Cetti’s zanger, Witkopstaartmees,  Siberische tjiftjaf,  Waterpieper, Grote barmsijs, Frater, Goudvink.

Frater

© Christian Vandeputte

Bovenste foto: © Kleine rietgans / Marc Nollet

Machteld Kaesemans 04/12/2018