Aalscholvertelling 12/01/2019

Wim Jans

We hebben weer een succesvolle aalscholvertelling achter de rug. Er is ook een nieuwe slaapplaats geteld namelijk Polderwind en het ziet er wel naar uit dat deze slaapplaats geregeld zal bezet zijn. De resultaten dan: ik nam de Blauwe Toren en Polderwind voor mijn rekening met respectievelijk 35 en 46 vogels, Kathleen kon echter geen zilverreigers ontdekken aan de Blauwe Toren. Filip Vanhee verving Dirk Content en telde 48 aalscholvers aan de kleiputten van Wenduine. De expresswegput lijkt in de lift te zitten, Nicolas Endriatis kon daar 77 vogels noteren, ik denk het hoogste aantal daar ooit waargenomen. De Misériebocht is ook een vaste slaapplaats en Ruben Saey zag dat er daar 64 aalscholvers kwamen slapen. De kleiputten van Hoeke en de Siphons zijn naar gewoonte de plaatsen die geïnventariseerd worden door Emmanuel Crul en leverde respectievelijk 101 en 39 vogels op.
Vloethemveld , geteld door Luc De Cat en de kanalen achterhaven, geteld door Rudi Vantorre zijn twee slaapplaatsen die hun aantallen zagen verminderen. Vloethemveld 104 en kanalen Achterhaven 158 aalscholvers. Luc wijt dit aan de aanwezigheid van de Zeearend, ook merkte hij op dat de Aalscholvers hun slaapplaats veranderden. Voor de achteruitgang van de kanalen is er geen verklaring.
De Zandberghoeve en de Golf in Sijsele zijn twee kleinere slaapplaatsen, respectievelijk 0 en 20 vogels, Stefaan Anseeuw en/of Marc Deceuninck nemen deze slaapplaatsen voor hun rekening. Tenslotte is er de put van Meetkerke waar we niet goed van weten of dit nu een slaapplaats is of niet. Frank De Scheemaeker telde daar slechts 2 vogels. Voor de volledigheid heb ik het resultaat laten staan want dit wordt misschien in de toekomst wel een slaapplaats. Dit levert dus in het totaal 694 Aalscholvers in onze regio. Hoe dan ook, de tendens dat de vogels zich verspreiden over meerdere slaapplaatsen lijkt zich ook in onze regio van toepassing.

Wim Jans