Mergus Winterfeest – vrijdag 01 februari 2019

Machteld Kaesemans

We mochten meer dan 80 sympathisanten verwelkomen op onze jaarlijks Mergus Winterfeest in de grote zaal van Vormingsplus te Sint-Pieters.

Na het traditioneel inleidend woordje van de voorzitter, nam Wim Bovens als eerste het woord met een boeiende uiteenzetting over de aantallen broedende Bruine Kiekendieven aan de Westkust. Daarna schetste hij het verhaal van het beschermen en opvolgen van een geslaagd  broedgeval  Grauwe Kiekendief op de grens Middenkust – Westkust in 2018. Uiteindelijk werden 4 jongen (1 mannetje en  3 wijfjes) geringd, die later succesvol uitvlogen. Gezien het warme juli weer, was het zoeken en beschermen geen sinecure en Wim en zijn team konden dan ook op een daverend applaus van ons rekenen.

Daarna reikte Jan Swimberghe in zijn gekende  aangename stijl de Mergus Award 2019  uit aan Valérie Goethals en Johan Debuck voor hun immer perfecte Mergus weekend-  en reisorganisaties en dito schitterende weekend- en  reisverslagen. Zie ook www.mergus.be .  De bloemen en prachtige pentekening werden door de winnaars ontroerd in ontvangst genomen.

Daarna kwamen Romain en Werner naar voor en vroegen ons om steun voor de Natuurpunt Expeditie die ze in het voorjaar gaan ondernemen en waarvan de opbrengst integraal naar de werken in de Leiemeersen en de Warandeputten gaat! En of ze op onze steun konden rekenen.

Nog net voor de pauze nam Dominique nog even  kort het woord en schetste het recentste nieuws rond het overhevelen van onze historische waarnemingen in het programma “Vogels” van Roland Vannieuwenhuyze  naar waarnemingen.be en we kregen ook een update van het Monitoringproject.

Ondertussen was ook Philippe Schepens jr. toegekomen uit Noorwegen en samen brachten  vader en zoon na de aangename pauze,  een uniek overzicht van 40 jaar Ringwerk in hun tuin ‘Ouardye’ te De Haan aan Zee. We leerden alles over de voor- of achteruitgang van vele soorten  aan onze kust, over  verschil in voor- en najaarstrekaantallen en trekroutes, over wijzigend trekgedrag,  invasiejaren, dat niet alle soorten zuidwaarts, maar ook oostwaarts trekken, enz. Een boeiende en mooi gedocumenteerde bijdrage.

De klok liep al naar half elf als Frank in zijn slotwoord iedereen bedankte voor zijn aanwezigheid en inzet en enkele primeurs meegaf: de geplande dijkdoorbraak waardoor de Zwinuitbreiding deze week een feit werd, de toestemming die we kregen om zowel op de OLV-toren als de Sint-Salvatorstoren een webcam te plaatsen, waardoor we het broedgeval van de Slechtvalk vanop de computer zullen kunnen volgen.

Frank bedankte iedereen nogmaals voor zijn of haar aanwezigheid en de aanschaf van een nieuwe Mergus sweater met of zonder kap met ons nieuwe Mergus logo op geborduurd. Met de opbrengst sponseren we namelijk ons  Mergus weidevogel project Koolkerke-Dudzele.

Frank De Scheemaeker, in naam van alle Mergus bestuursleden.

Foto’s: Marc N. en Frank