Blikvangers van 04/02 tot en met 10/02/2019

Machteld Kaesemans

Door het buiige, grijze, mistroostige weer hadden we deze week minder waarnemingen en geen echte nieuwkomers. De juveniele Zeearend hield ons nog steeds gezelschap, er rijst zelfs twijfel of er geen twee vogels rondvliegen. Toch is het uiterst zeldzaam dat een Zeearend zó lang is onze streek verblijft!!!!

Voor deze Blikvanger heb ik dan gekozen om de steltlopers in het daglicht te plaatsen. De laatste maanden zagen we heel weinig vogels die tot deze groep behoren. Wat is de reden? De zeer droge zomer en najaar van 2018? Toch werden er nu  in de laatste week 15 soorten gezien. Eerst wil ik de Grutto aanhalen, bij ons zag men slechts een paar vogels op de Zwinvlakte, in de IJzerbroeken verbleven er op 09/02 eenenvijftig stuks!!! De lente is zeker op komst. Verder werden er mooie groepen van Kemphanen aan Weiden ’t Pompje gezien. Oeverloper, Tureluur, Bonte strandloper, Witgat, Wulp, Bontbekplevier, Goudplevier, Zilverplevier, Houtsnip en Watersnip werden ook genoteerd. Rosse grutto en Steenloper verbleven hier de ganse winter, net als een paar andere soorten.

Met het mooiere weer op komst wachten we blij af, de rest kunnen jullie zien in de nogal korte vogellijst.  

Bewonder de mooie foto’s van onze fotografen en droom reeds van de terugkomst van onze zangvogels.

Veel groetjes van Machteld.

Kemphaan

© Patrick Keirsebilck

Tureluur

© Marc Nollet

Kluut

© Marc Nollet

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Annick Vercaemer, Antoine Cornelis, Arnout Zwaenepoel, Augustijn De Ketelaere, Baes Rik, Bart Augustijns, Bart Verstraete, Bénédicte Amory, Benny Cottele, Benoit Van Damme, Bruneel Luc, Catherine Priem, Chantal Casier, Daniel Decloedt, Demeester Micheline, Dirk Werbrouck, Dries Candaele, E J E Boumans, Emmanuel Crul, Eric H. Lamoot, Eric Hermy, Eric Inghelbrecht, Filip De Ruwe, Fons De Wispelaere, Frank De Scheemaeker, Frederic Poppe, Geert De Clercq, Geert Laisnez, Guido Orbie, Hamelinck Walter, Hans Compernolle, Hans De Blauwe, Hans Vansteenbrugge, Hendrik Borglevens, Hilde Fontier, Isabelle Bossuyt, Ivan Steenkiste, J Vanryckeghem, Jan Baert, Jan D’hondt, Jan Seys, Jasper Vandecasteele, Jean Pieters, Jelle Quartier, Jeremy Demey, Johan Claeysier, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Joost Meulemans, Kamiel Aerts, Karel Tack, Koen Baute, Koen Bullen, Kris De Wit, Kristof Hurtekant, Kurt Van Damme, Lambelin Pierre, Leo Declercq, Lieven Callewier, Lowie Lams, Luc De Cat, Luc Lens, Luc Lippens, Machteld Kaesemans, Magda Vermoortele, Marc Pirmez, Marc Rogghe, Mark Logghe, Mauro Buckens, Michel Louette, Mylle Johnny, Natacha Ampe, Nestor De Bruycker, Nick Campe , Nick Vanclooster, Noël Vervaecke, Patrick Bussche , Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Patrick Vandousselaere, Paul Decuypere, Paul D’hoore, Paul Maertens, Peter Adriaens, Resteau Nathalie, Rik Vande Kerchove, Robin Gailly, Robrecht Pillen, Roland Vannieuwenhuyze, Romain Deloof, Rony Lierman, Rudy Deplae, Sam Dewanckele, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Stijn Borny , Stijn Cooleman, Tine Devroye, Tony Parmentier , Valérie Goethals , Vanacker Johny, Willem Jans, Willy Aelvoet, Willy Dias, Wim Pauwels, Wim Rommel, Wim Trio, Wim Van Sompel, Wouter Faveyts, Yvan Cauwenberg.

Oeverloper

© Johan Buckens

Witgat

© Filip De Ruwe

Bonte Strandloper

© Jan Baert

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Goudplevier

© Herman Blockx

Bontbekplevier

© Danny Claeysier

VOGELLIJST:

Kleine zwaan, Nonnetje, Roodkeelduiker, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Zeearend, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel, Paarse strandloper,  Geelpootmeeuw,  Zeekoet, Alk/Zeekoet, Kerkuil, Bosuil, Zwarte specht, Roek, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger.

Houtsnip

© Johan Buckens

Bovenste foto: © Grutto / Marnix Vyncke.

Machteld Kaesemans 12/02/2019.