Resultaten watervogeltelling december 2018

Marc De Ceuninck

 

De telling van december verliep in gunstige omstandigheden. Van vele tellers kreeg ik wel te horen dat er heel, heel weinig vogels zaten. Eens alles opgeteld blijkt dat dan ook heel duidelijk.

Het grafiekje geeft de dalende tendens van de laatste 15 jaar voor december duidelijk weer. Waar we vorig jaar nog afblokten op ca 51000 halen we er nu slechts 32827…. een laagterekord voor de laatste 15 jaar.

 

 

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in december als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 5437
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 3143
3 Poldercomplex DUDZELE 1086
4 Poldercomplex Damme West DAMME 912
5 Het Zwin KNOKKE-HEIST 850

 

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn dezelfde als de vorige jaren, maar de aantallen zijn dit jaar dus wel beduidend lager dan bv vorig jaar.

    Dec 2018   Dec 2017  
1 Smient 7909   11807  
2 Wilde Eend 7397   8618  
3 Kievit 4686   11586  
4 Meerkoet 3108   3888  
5 Wintertaling 1681   3610  

 

We telden wel een kuifduiker op het Zeekanaal, toch een speciale waarneming. In tegenstelling met de meeste soorten scoort dodaars ( 160 ex ) vrij normaal.

Bij de reigers heel weinig kleine zilverreigers ( 15 ex ) , vrij veel grote zilverreigers ( 29 ex ) en een gewoon aantal blauwe reigers ( 160 ex ). Er zat een roerdomp in de Fonteintjes te Blankenberge.

Bij de eenden vermeld ik krakeend, dat met 732 ex zeer hoog scoort. Bergeend en kuifeend doen het vrij normaal voor december..….de andere soorten volgens de tendens van lage aantallen. Een grote zaagbek in Torhout is een heel toffe waarneming.

We telden heel weinig wulpen ( 505 ex ) . We kunnen 1 Ijslandse grutto en 4 rosse grutto’s eerder als uitzonderlijk aanstippen. Voor de rest geen echte uitschieters maar toch enkele leuke waarnemingen en aantallen: 13 kluten, 32 bontbekplevieren, 74 goud- en 52 zilverplevieren, 13 drieteenstrandlopers, ( slechts ) 16 kemphanen, 121 tureluur, 8 witgatjes…… en 345 bonte strandlopers.

Hier kun je de resultaten in detail bekijken: wvgls- december2018