Resultaten watervogeltelling november 2018

Marc De Ceuninck

 

De telling van november was wat aantallen betreft zeer matig.

In totaal werden er 27622 watervogels geteld (excl. wilde ganzen). We telden nog nooit zo weinig exemplaren bij de novembertellingen.

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in november als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 4701
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 2205
3 Poldercomplex Damme West DAMME 947
4 Het Zwin KNOKKE-HEIST 821
5 Oostdam ZEEBRUGGE 784

 

De klassieke top 5 van de talrijkste soorten zijn :

1 Wilde Eend 6613
2 Kievit 4920
3 Smient 3498
4 Meerkoet 2736
5 Wintertaling 1119

 

We telden 154 dodaars, een hoog aantal! Met 19 geoorde futen haalden we een ongezien hoog aantal voor de watervogeltellingen.

Er zaten 18 kleine en 21 grote zilverreigers in de streek. Het aantal blauwe reigers ( 156 ex ) blijft hoog en lijkt te bevestigen dat alle reigerachtigen het goed doen. Er zaten 7 lepelaars in de regio, voor november eerder uitzonderlijk.

Bij de eenden geen echte uitschieters, de meeste soorten wel in kleinere aantallen dan gewoonlijk. Enkel de krakeenden ( 355 ex ) scoren relatief hoog. In het Zwin zijn 2 middelste zaagbekken een heel toffe soort..

Bij de steltlopers waren er veel scholektsters ( 718 ex ) en een mooi aantal van 230 bonte strandlopers. Verder vermeld ik graag 37 zilverplevieren, 26 kluut, slechts 2 kemphanen, 2 rosse grutto’s, 16 zwarte ruiters, 116 tureluur, 3 groenpootruiters ,7 witgatjes, 2 oeverlopers en 66 steenlopers.

Hier kun je de resultaten in detail bekijken: wvgls- november2018