Blikvangers van 06/05 tot en met 12/05/2019.

Machteld Kaesemans

Het tweede deel van deze week bracht ons een prachtige staalblauwe lucht, jong felgroen, de temperaturen waren nog wat aan de lage kant maar alles ademde de lente uit! Deze Blikvangers wijd ik dus aan de nieuwkomers van de laatste dagen en weken.

Als eerste vogel die ons zeker het lentegevoel helemaal bijbracht, noem ik heel graag de Koekoek. Deze vogel werd o.a. op 13/05 op 13 verschillende plaatsen gehoord. De Zomertortel is er ook al! Bij de roofvogels is de Wespendief zeker een lente-zomergast. De Gierzwaluwen doen ondertussen ook hun uiterste best. Leo Declercq voerde er 15.000 stuks in op 08/05 in Het Zwin, met een gemiddelde van 60 exemplaren per minuut. Boerenzwaluwen lieten zich al vroeger zien, maar plots vliegen er tientallen boven ’t Pompje en de Schorreweiden op zoek naar wat insecten. Huiszwaluw en Oeverzwaluw, Visdief en Boomvalk werden eveneens genoteerd.

Het meest opvallend bij een morgenwandeling is het concert van de pas aangekomen zangers. In het riet, in de tuin, in het bos, in het struikgewas overal  krijgen we een fenomenaal concert! Ik noem er hier enkele op van deze week: Rietzanger, Kleine karekiet, Bosrietzanger, Spotvogel, Tuinfluiter, Fluiter, Braamsluiper, Grasmus e.a.

Ik hoop dat dit de lentekriebels ook bij jullie heeft opgewekt en dat een vroege morgenwandeling niet kan ontbreken!

De Slechtvalken doen het verder goed, bekijk het filmpje, uw aangeboden door Marc DC.

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

Koekoek

© Marnix Vyncke

Zomertortel

© Ruben Saey

Wespendief

© Johan Buckens

Waarnemers: Albert Neyt, Anthony Hollebeke, Arnout Zwaenepoel, Augustijn De Ketelaere, Bart Lemey, Bart Mortier, Bart Reckelbus, Bart Vantorre, Bastiaan De Ketelaere, Bénédicte Amory, Benny Cottele, Bjorn Longueville, Bram Vlaeminck, Bruneel Luc, C. Machiels, Catherine Priem, Claes Victor, Cordenier Mike, Danny Dewulf, Dany Depauw, Dirk Jaques, Dirk Werbrouck, Dominique Verbelen, Dries Candaele, E J E Boumans, Eddy Blomme, Eef Thoen, Emmanuel Crul, Eric H. Lamoot, Eric Hermy, Eric Stienen, Erik De Meersman, Erwin Derous, Evert Vandeberg, Ewout Ickxs, Filip De Coster, Filip De Ruwe, Fons De Wispelaere, Fournier Sabine, Frank De Scheemaeker, Frank Debeil, Frédéric Vanhove, Frederik Willemyns, Geert Boelens, Gert Govaerts, Gilles Bavay, Guido Orbie, Haeck, Els, Hamelinck Walter, Hans Compernolle, Hans De Blauwe, Hans Delrue, Hans Vansteenbrugge, Herman Blockx, Hilbran Verstraete, Ignaas Robbe, Ignace Anseeuw, Isabelle Bossuyt, Ivan Steenkiste, J Vanryckeghem, Jan Baert, Jan Lambert, Jan Lannoo, Jan Ruymen, Jan Swimberghe, Jan Talloen, Jasper Vandecasteele, Jelle Quartier, Jo Packet, Joeri Claes, Johan Buckens, Johan Devos, Johan En Karin Steuperaert-Mels, Johan Lippens, Jonathan Brutin, Jonathan Meire, Jp Valentin, Jürgen De Witte, Karel Tack, Karim Neirynck, Karina Samyn, Kelle Moreau, Kenny Hessel, Koen Baute, Koen Maes, Koen Maréchal, Kris Decleer, Kris Lesage, Kurt Van Damme, Lambelin Pierre, Leo Declercq, Liesbet Neirynck, Louis Bronne, Lowie Lams, Luc De Cat, Luc Devos – Joke Vanzandweghe, Luc Vanpaemel, M Van Deyck, Machteld Kaesemans, Magda Vermoortele, Marc Deknock, Marc Nollet, Marc P, Marc Vandamme, Marcel Pottier, Mark Logghe, Marnix Vyncke, Maurice Le Comte, Maurice Meunier, Mauro Buckens, Michel Louette, Monica Acton, Mylle Johnny, Nick Vanclooster, Nicolas Vanermen, Olivier Dochy, Patrick Bussche , Patrick Janssens, Pattyn Francis, Paul Decuypere, Paul Durinck, Paul Moeyaert, Paul Verfaillie, Peter Schuermans, Philibert Moeyaert, Philippe Deprez, Pieter Van Dorsselaer, Pieter Van Hauwaert, Raf De Houwer, Raf Drijvers, Reinhardt Strubbe, Rens Hendrickx , Resteau Nathalie, Rik Vande Kerchove, Rita Colliers, Robbe Gils , Robrecht Pillen, Roland De Schaetzen, Romain Deloof, Ruben Saey, Sabine Krings, Sam Dewanckele, Sardo Viscuglia Giuseppe, Serge Allein, Simon Feys, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Stefaan Claeys, Stijn Borny , Stijn Cooleman, Stijn Marchand, Sven Maly, Sven Prins, Taveirne Eddy, Thijs Tanghe, Tine Devroye, Tom, Tony Parmentier , Valérie Goethals, Vanacker Johny, Verduystert J.P, Véronique Bouquelle, , Walter Heynderickx, Willem Jans, Willem Proesmans , Willy Aelvoet, Willy Dias, Willy Vermeersch, Wim Pauwels, Wim Rommel, Wim Trio, Wim, Schramme, Winfried Vertommen, Wouter Courtens, Wouter Faveyts, Yves Souris.

Gierzwaluw© Filip De Ruwe

Kleine Karekiet

© Marc Nollet .

Rietzanger

© Marnix Vyncke

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Tuinfluiter© Ruben Saey

Spotvogel© Marnix Vyncke

VOGELLIJST: Kwartel, Zomertaling, Krooneend, Geoorde fuut, Lepelaar, Roerdomp, Purperreiger, Grote zilverreiger, Visarend, Wespendief, Rode wouw, Zwarte wouw, Bruine kiekendief, Grauwe kiekendief of Steppekiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Steltkluut, Bosruiter, Temmincks strandloper, Paarse strandloper, Dwergstern, Grote stern, Zwarte stern, Zomertortel, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Wielewaal, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Sprinkhaanzanger, Snor, Braamsluiper, Beflijster, Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Paapje, Bonte vliegenvanger,Boompieper, Rouwkwikstaart, Noordse kwikstaart, Europese kanarie,  Goudvink.

Filmpje Slechtvalken van Marc De Ceuninck

 

 

Bovenste foto: ©Lente: Machteld.

Machteld Kaesemans 14/05/2019.