Mergusreis naar Mallorca 16/09/2019: Dag 7.

Machteld Kaesemans

De ganse ochtend doorheen de Salinas van Es Trenc getrokken.

 Bruine Kiekendief en Slechtvalk in de lucht, Flamingo’s kleuren de pannen.

Heel veel steltlopers, vooral groenpootruiter, tureluur en zwarte ruiters. Graszangers, Cettis Zanger en Waterral in de randvegetatie.

 Nu aan het middagmalen. geen zon jammer genoeg

Deze namiddag bezochten we de akkergebieden rond Maria de la Salut waar Fons een groep van 35 Kortteenleeuweriken ontdekte, de 120ste soort voor de reis!

We sloten deze week af met een bezoek aan het grootste natuurgebied van de regio “Albufera”. Vanuit de verschillende schuilhutten konden we in één uur tijd niet minder dan 41 vogelsoorten spotten met als klap op de vuurpijl een zingende Zwartkoprietzanger… wauw!

 Verder zowat alle soorten eenden, inclusief Marmereend, Zomertaling en Pijlstaart, een rustende juveniele Visarend, minstens 6 Purperkoet, alle mogelijke steltlopers met Kleine Strandloper als leukste. Nieuw was verder een prachtig mannetje Purperlibel en bij de vogels zouden we bijna nog de Woudaap en Zwarte ibis vergeten.

Nu is het valiezen maken geblazen en de Bonte Avond voorbereiden. De teller staat op 121 soorten, maar de unieke sfeer en vriendschap in de bende waren minstens even belangrijk. We danken iedereen en een extra pluim voor Johan, gids, Fons, uniek aanstormend talent, Karina voor de Facebook verslagen, Danny voor de foto’s en Machteld voor de Mergus vogelwerkgroep website dagverslagen. En natuurlijk ook Els aan het thuisfront die zo goed voor mij en kleinkinderen zorgt

Foto’s: Frank, Karina, Fons.

Tekst: Machteld en Frank.