Blikvangers van 17/08 tot en met 23/08/2020

Machteld Kaesemans

Deze week zien we duidelijk dat de trek naar het zuiden op gang komt. Meerdere Paapjes werden gespot, de allerlaatste Kwartels gehoord op weg naar Afrika en een Zwarte Wouw liet zich nog eventjes bewonderen. Een Ortolaan, een bijna verdwenen zomervogel bij ons, zwierf rond in de Cantelmoliniepolder. Een Duinpieper werd gezien in het Zwin.. Zowat 200 Huiszwaluwen vlogen over de Ronselaereweiden, vele Boerenzwaluwen zijn onderweg, één ervan met mooie afwijking nl. volledig witte handen zie foto. De Slechtvalken zijn nu ook regelmatig te zien net als groepjes Putters. Zo zag ik een groep van ongeveer 25 vogels.

Om af te ronden wil ik nog hebben over de speciale vangsten bij het vogelringen in het Zwin “ In de eerste 18 dagen van augustus werden in het totaal al 855 vogels geringd van 30 soorten. De meeste vogels die we nu ringen zijn trekvogels met Sub-Sahara-Afrika als winterbestemming. De vaakst geringde soort was kleine karekiet, met 239 exemplaren. Die soort is zo’n “Afrikaganger”. Met een gewicht van iets meer dan 10 gram, zijn kleine karekieten nu al volop bezig met hun trek naar West-Afrika, ruim 5.000 kilometer van hier! Er passeerden uiteraard ook al enkele ‘speciallekes’ de revue: ijsvogel, 3 draaihalzen, grote karekiet, blauwborst en 4 nachtegalen(tekst Wouter Faveyts)

Dit was het terug voor deze week.

Groetjes van Machteld

Ortolaan

© Jan Baert

Zwarte Wouw / Slechtvalk

© Marc De Ceuninck / Marnix Vyncke

WAARNEMERS:

Aidan O’neill, Albert Neyt, Amber Claeys , Annie Dewulf, Antoine Cornelis, Arno Beidts, Augustijn De Ketelaere, Axel Vosters, Bart De Keersmaecker, Bart Verstraete, Birger Calis, Björn Deduytsche, Bjorn Longueville, Blondeel Dirk , Caroline De Wulf, Catherine Priem, D.Me, Daniel Decloedt, Denis Van Der Elst, Dermaux José, Desmedt Ronny, Dhaluin, Pieter, Dirk Van Den Broeck, Dirk Van Tricht, Dirk Vandekerkhove, Dirk Vanpaemel, Dirk Vercoutter, Dirk Werbrouck, Eddy Becue, Eddy Blomme, Eddy Devriese, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Fernand Van Ginderen, Filip De Ruwe, Filip Jonckheere, Fons De Wispelaere, Fournier Sabine, Francis Minnebo, Francis Wyns, Frank De Scheemaeker, Franky, Gabriel Vanhulle, Geert Carette, Gregory Mortier, Guido Orbie, Guido Rappé, Guido Vranken, Guus Peterse, Hamelinck Walter, Hanneke Borghouts, Hans Delrue, Hans Matheve, Hendrik Borglevens, Ignace Schoeters, Indra Jacobs, Iris Lauwaert, J Vanryckeghem, Jan De Vlaemynck, Jan L., Jan Lambert, Jan Swimberghe, Jan Talloen, Jasper Wille, Jean Louis Abbeloos, Jean-Philippe, Jean-Yves Paquet, Jeroen Desloover, Jeroen Lissens, Johan Buckens, Johan Devos, Johan En Karin Steuperaert-Mels, John Nuyts, Jonathan Meire, Jozef Germonprez, Jp Valentin, Julie Lecomte, Jürgen De Witte, Jurgen Lisabeth, Karel Tack, Karim Neirynck, Karina Samyn, Kelle Moreau, Ken Lossy, Kenny Hessel, Km, Koen Baute, Koen Maréchal, Koenv, Kurt Van Damme, Leo Declercq, Lowie Lams, Luc Bories, Luc De Cat, Luc Van Hoorebeke, Luc Vanpaemel, Maarten Ameye, Machteld Kaesemans, Marc De Ceuninck, Marc Nollet, Marc P, Marcel Pottier, Marnix Vandegehuchte, Marnix Vyncke, Mathieu Decoene, Maurice Le Comte, Mc Gowan Marc, Michael Vdb, Mieke Heinkens, Mylle Johnny, Nanou_G, Nasrin Khan, Nick Vanclooster, Niels Goulem, Olivier Vergucht, Patrick Beirens, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Pattyn Francis, Paul Decuypere, Paul Moeyaert, Paul Prinsen, Philip Barbaix, Philip De Somer, Philippe Deprez, Quinten Desmedt, Rens Hendrickx , Resteau Nathalie, Rik Van Looy, Rik Vande Kerchove, Roeland Lievens, Ruben Saey, Sander Bruylants, Simon Van De Vijver, Sofie Devriese, Stanislas Sibille, Stefaan Brinckman, Stefan Matthijs, Sven Masquelin, Tim Claerhout, Tine Devroye, Tom Derutter, Tony Parmentier , Trix Vanhoe, Valérie Goethals, Vandamme Thierry, Vandenbroucke Lukas, Vandeputte Christian, Verduystert J.P, Véronique Bouquelle, Walter Heynderickx, Ward Langeraert, Ward Wuestenberghs, Wauters Jean, Wilfried Pattyn, Willy Dias, Willy Missinne, Willy Vermeersch, Wim Devriendt, Wim Pauwels, Wim Trio, Wim Vanhoe, Wouter Faveyts.

Duinpieper

© Kris De Rouck

Paapje / Putter

© Marnix Vyncke / Geert Vanhulle

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Huiszwaluw

© Marc Nollet

Boerenzwaluw met afwijking

© Kelle Moreau

VOGELLIJST:

Kwartel, Krooneend, Geoorde fuut, Zwarte ooievaar, Lepelaar, Kwak, Purperreiger, Grote zilverreiger, Visarend, Wespendief, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Grauwe of Steppekiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel, IJslandse grutto, Bosruiter, Kleine strandloper, Krombekstrandloper, Geelpootmeeuw, Dwergstern, Grote stern, Zwarte stern, Bosuil, Draaihals, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Boomleeuwerik,  Cetti’s zanger, Graszanger, Fluiter, Braamsluiper,  Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Paapje, Bonte vliegenvanger, Duinpieper, Boompieper, Ortolaan.

Grote Karekiet

© Wouter Faveyts

Bovenste foto: ©Kwartel Dieder Plu

Machteld Kaesemans 25/08 / 2020