Blikvangers van 23/11 tot en met 29/11/2020

Machteld Kaesemans

 Opnieuw een mooie week met een paar toppers. Een Humes Bladkoning werd gezien door zowat 86 waarnemers aan Sashul Heist. De volgende spetter is de Bruine Boszanger die ook al een tijdje aanwezig is aan het Sashul. Johan Buckens schreef hierover het volgende: ”Details: Bruine  Boszanger” De geringde vogel. Terug honkvast op de talud. Het is me niet gelukt om via foto’s de ringcode volledig te ontcijferen, daarom heb ik toestemming gevraagd voor een vangactie. De vangactie (na de middag) verliep heel vlot. De vogel draagt een Deense ring en zit goed in het vet. Dank aan Jeremy voor de praktische regeling, en dank aan Lowie en Augustijn (de ringers). 

Verder werd een Roodhalsgans, enkele Brilduikers en veel Wintertaling gezien oa. in de Assebroekse Meersen, Het Zwin en Vloethemveld. Kemphaan en Bonte Strandlopers waren ook in mooie aantallen aanwezig. De snippenfamilie deed eveneens haar best met Houtsnip, Watersnip en Bokje. De Velduilen doen het goed in de Uitkerkse Weiden en in Het Zwin.

Er werden nog heel wat andere soorten gezien, druk op de link en je kan alles terugvinden op de Mergus waarnemingen.

Dit was het voor deze week, tot de volgende.

Groetjes van Machteld.

Roodhalsgans

© Marc Van Daele

Brilduiker / Wintertaling

© Marnix Vyncke / Danny Claeysier

Kemphaan / Bonte strandloper

© Patrick Keirsebilck / Johan Buckens

WAARNEMERS:

Deze week waren er 372 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 5659 waarnemingen ingevoerd en 190 soorten. Klik voortaan op deze LINK en jullie vinden alle namen van plaatsen en waarnemers terug.

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Houtsnip

© Johan Buckens

Watersnip / Bokje

© Filip De Ruwe / Johan Buckens

VOGELLIJST / zeldzame vogels van deze week

Roodhalsgans, Krooneend, Topper, Grote zaagbek, Middelste zaagbek,  Roodkeelduiker, Roodhalsfuut, Geoorde fuut, Lepelaar,  Roerdomp, Koereiger, Grote zilverreiger, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel, Bokje, Kleine strandloper, Paarse strandloper, Geelpootmeeuw, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Russische kraai, Roek, Boomleeuwerik, Strandleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Bruine Boszanger, Siberische tjiftjaf, Humes bladkoning, Paapje, Grote pieper, Waterpieper, Kleine Barmsijs, Frater, Goudvink, Grauwe gors,  IJsgors, Sneeuwgors.

Bruine Boszanger / ringen

© Johan Buckens

Bovenste foto: Humes Bladkoning / © Filip De Ruwe

Machteld Kaesemans 1/12/2020