Blikvangers van 30/11 tot en met 6/12/2020

Machteld Kaesemans

Een nieuwe week en nieuwe waarnemingen! Ditmaal geen uiterst zeldzame soorten, wel minder waarnemers, minder soorten vogels en minder waarnemingen. Toch heb ik nog enkele vogelsoorten ontdekt die tot hiertoe weinig of niet vermeld werden zoals de Grote Zee-eend en de Zwarte Zee-eend. De Blauwe Kiekendief, een pracht  van een roofvogel, werd meerdere malen genoteerd in Uitkerke Weiden en in De Zwinvlakte. De Roek, die leek achteruit te gaan , werd in groepen van  13 tot 20 exemplaren gezien.

We kunnen toch nog enkele bijzonderheden vertellen: een Boerenzwaluw die al lang in het zuiden moest zitten werd gezien op 4/12 in het Zwin evenals een Gele Kwikstaart … is dit  te wijten aan de klimaatverandering? Op 30/11 werden in ons Mergusgebied 5 soorten uilen  opgetekend nl. Velduil, Ransuil, Bosuil, Kerkuil en de kleine Steenuil … altijd een geluksmoment bij het vinden van deze vogels.

Er werden nog heel wat andere soorten gespot. Vergeet voor een paar uurtjes de corona, de duisternis en ontspan bij het kijken en wandelen in onze natuur.

Tot volgende week en groetjes. 

Zwarte Zee-eend

© Henk Lobuyck

Blauwe Kiekendief / Roek

© Marnix Vyncke / J. Van Ryckeghem

Boerenzwaluw / Gele Kwikstaart

© Johan Buckens / Marc De Ceuninck

WAARNEMERS:

Deze week waren er 216 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2892 waarnemingen ingevoerd en 152 soorten. Klik voortaan op deze LINK en jullie vinden alle namen van plaatsen en waarnemers terug.

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Velduil / Ransuil

© Marnix Vyncke

Bosuil / Kerkuil

© Geert Vanhulle / Koen Vervaeren

VOGELLIJST / zeldzame vogels van deze week

Roodhalsgans, Kleine Zwaan, Grote zaagbek, Middelste zaagbek,  Roodhalsfuut, Geoorde fuut, Lepelaar,  Roerdomp, Koereiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel, Bokje, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Zwarte specht, Roek, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Grote pieper, Frater, Grauwe gors,  IJsgors, Sneeuwgors.

Steenuil

© Marnix Vyncke

Bovenste foto: Grote Zee-eend © Gert Vandezande

Machteld Kaesemans 8/12/2020