Mergus Weeknieuws 2020/50: watervogeltellingen – regionale en europese vogelatlas -varia

Frank De Scheemaeker

 

Hoys allen

Ziehier het laatste Mergus nieuws. Door het gebrek aan groepsactiviteiten staan sommige sociale contacten op een laag pitje, maar gelukkig kunnen we via de mergus facebook, website, de nieuwsbrieven, de blikvangers en toevallige ontmoetingen in het veld toch nog wat contact houden.

 

WATERVOGELTELLINGEN ZATERDAG EN ZONDAG 12 EN 13 DECEMBER

Dit weekend de derde watervogeltellingen van het winterseizoen 2020/2021. Door de geldende Corona maatregelen organiseren we nog steeds geen groepstellingen en vragen alle tellers beleefd hun eigen gebieden persoonlijk tellen en zo vlug mogelijk de resultaten in te geven in de nationale computer. We verwachten enkele nachten met vorst – dus wie weet duidt het eerste Nonnetje in het weekend wel op in onze Mergus regio.

 

EUROPESE BROEDVOGEL ATLAS

Deze week verscheen de European Bird Census Council, of de nieuwe Europese broedvogelatlas. Bijna volledig Europa werd onderzocht en voor het eerst zijn er goede verspreidingsgegevens uit Europees Rusland, Turkije en de Kaukausus eilanden.  Een meesterlijk naslagwerk. Je kan bestellen via www.lynxeds.com. Doen!

 

DE VLAAMSE ATLAS

Na de voorzichtige start – we hadden immers nog een allerlaatste jaar onze steun belooft aan het monitoringproject Achterhaven Zeebrugge  – gaan we nu volop voor telwerk voor de Vlaamse Atlas. Half december maak ik een balans op van het aantal toegezegde hokken en krijgt iedereen een leuke motivatie oproep telbrief. Vanaf 01 december tot 28 februari kan je de wintertellingen voor je gekozen blok verrichten. Frank deed al een proeftelling verleden weekend en het is best leuk. Vooral dat je eens in een ander gebied komt en op een andere manier mag tellen en alle biotopen moet aandoen. En via de Vogelatlas app – geen thuiswerk meer! Gewoon schitterend.

 

VARIA

  • Valt het jullie ook op dat de merel al een zestal weken helemaal terug is. In Dudzele echt overal te zien. Ook in jullie gemeente?
  • Machteld haar blikvangers blijven van  uitzonderlijk hoge kwaliteit – zie onze Mergus website en facebook. Machteld bedankt.
  • We pogen in de Kerstvakantie het regionale broedvogelverslag 2019 af te werken en aan de 2020 uitwerking te beginnen. Maar Corona houdt me in zijn ‘werk’ ban …dus zo goed als geen vrije tijd voor het ogenblik
  • Mergus bedankt NP afdeling Damme voor de uitnodiging de plannen voor het nieuw Natuur Educatief Centrum te mogen gaan bekijken en ziet een aangename samen werking, zoals met alle andere afdelingen en projecten,  zeker zitten
  • Oeps verleden week zaterdag even buiten de  Mergus grenzen op stap geweest en aangenaam verrast met o.a. 1 Ijseend ,  1 Zwarte Zeeëend en minstens 32 Brilduiker op de Spuikom van Oostende
  • Hebben jullie interessante weetjes voor de volgende Nieuwbrief  – stuur ze me zeker door – bijlage ook nog het recente Zwinnieuws.

Veel telgenot alvast.

Frank en zijn ganse bestuur!