Blikvangers van 07/12 tot en met 13/12/2020

Machteld Kaesemans

Elke dag worden er één of meer slechtvalken gezien in ons gebied, hierbij vinden jullie  een prachtfoto waarbij een Slechtvalk een stadsduif geslagen heeft. Hier zie je wanneer hij landt op zijn prooi, net voor de voeten van onze fotograaf  Filip. Een IJsduiker liet zich bewonderen en een eerder zeldzame Kuifaalscholver zat in de voorhaven van Zeebrugge. Een Oehoe werd gespot maar wordt steeds verborgen ingevoerd wat betreft plaats en waarnemer voor de veiligheid van de zeer zeldzame vogel. Voor de rest wil ik deze keer vooral de strandlopers- genus Calidris-  in het daglicht plaatsen. Deze worden vooral aan de kust gezien in mooie aantallen zoals de Kleine strandloper, de Drieteenstrandloper, de Bonte strandloper, de Kanoet, de Paarse strandloper en de Kemphaan, allen gezien op één dag !!!

Om af te ronden vernoem ik nog graag de uiterst zeldzame Bruine Boszanger die opnieuw gezien werd na enkele weken. Wouter Faveyts schreef: “

Op roep gevonden en met wat moeite ook mooi te zien gekregen. Toch wat bewijsfoto’s kunnen schieten die duidelijk een bruine boszanger tonen. Beschrijving: een zangvogel van het Phylloscopus-type, ongeveer even groot als een tjiftjaf (directe vergelijking mogelijk, want er zaten ook 2 tjiftjaffen en een Siberische tjiftjaf op dezelfde plaats). Overwegend bruine kleur, donkerder op de bovenzijde dan op de onderzijde. Vrij opvallend koppatroon, met opvallende beige wenkbrauwstreep, en opvallende, zeer donkere, zwartachtige oogstreep. Geen al te lange handpenprojectie. Snavel fijn en tjiftjaf-achtig. In direct zonlicht bleke poten, met oranje tint. Een skulker die zich geregeld liet zien, maar zelden goed liet zien; meestal maar voor paar seconden. De roep was opvallend: luide, harde tek, die wat het midden houdt tussen de roep van zwartkop, winterkoning en Cetti’s zanger. “

Tot  volgende week

Groetjes  van  Machteld.

IJsduiker

© Kris De Rouck

Oehoe / Kuifaalscholver

Verborgen / © Marc De Ceuninck

 

WAARNEMERS:

Deze week waren er 230 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3819 waarnemingen ingevoerd en 164 soorten. Klik voortaan op deze LINK en jullie vinden alle namen van plaatsen en waarnemers terug.

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be  https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2020-12-13&z=0&provincie=0

Drieteenstrandloper / Kleine strandloper

© Marc De Ceuninck / Jan Baert

Bonte strandloper / Kanoet

© Filip De Ruwe / Johan Buckens

Paarse strandloper / Kemphaan

© Marc De Ceuninck / Marc Nollet

VOGELLIJST / zeldzame vogels van deze week

Roodhalsgans, Krooneend, Grote zaagbek, IJsduiker, Roodkeelduiker, Kuifduiker, Geoorde fuut, Lepelaar,  Koereiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Kuifaalscholver, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Bokje, Kleine strandloper, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Zeekoet, Oehoe, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Bruine boszanger, Siberische tjiftjaf, Waterpieper, Rouwkwikstaart, Frater, Goudvink, Grauwe gors, Geelgors, IJsgors.

Bruine Boszanger

© Wouter Faveyts

Bovenste foto: Slechtvalk: © Filip De Ruwe

Machteld Kaesemans 16/12/2020