Blikvangers van 14/12 tot en met 20/12/2020

Machteld Kaesemans

We zijn bijna aan het einde gekomen van een succesvol jaar met massa’s waarnemingen en veel waarnemers. Eerst en vooral de beste wensen aan iedereen van de ganse Mergusploeg. In de voorbije week lieten zich nog enkele spetters zien! Een Oehoe werd gevangen en geringd in Assebroek door Rik en Antoine. Bekijk de beelden … een unicum!!! Een juveniele Zeearend was ook van de partij boven “Weiden Uitkerke”. Alhoewel er nog niets van ijs en sneeuw te merken is zijn de IJseend en IJsduiker al ter plaatse. De Grote Pieper, eerder een zeldzame soort, wordt elke week gezien evenals de Waterpieper. Heel veel Koereigertjes werden gespot en een Zeekoet was er ook. De rest kunnen jullie zien in de vogellijst en vooral elke dag op de site van Mergus.

Vele groetjes en tot volgende week.

Machteld.

Oehoe

© Rik / Antoine

WAARNEMERS:

Deze week waren er 278 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 4714 waarnemingen ingevoerd en 174 soorten. Klik voortaan op deze LINK en jullie vinden alle namen van plaatsen en waarnemers terug. VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be  https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2020-12-20&z=0&provincie=0

Zeearend

© Patrick Keirsebilck

IJseend / IJsduiker

© Lander Kestemont / Herman Blockx

Grote Pieper / Waterpieper

© Kris De Rouck / J.P. Valentin

VOGELLIJST / zeldzame vogels van deze week

Roodhalsgans, Kleine zwaan, Krooneend, Grote zaagbek, IJsduiker, Roodkeelduiker, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Grote zilverreiger, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Zeearend, Havik, Slechtvalk, Waterral, Bokje, Kleine strandloper, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Zeekoet, Oehoe, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Roek, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Bladkoning, Grote pieper, Waterpieper, Frater, Goudvink, Grauwe gors, IJsgors, Sneeuwgors.

Zeekoet

© Filip De Ruwe

Machteld Kaesemans 22/12/2020