Blikvangers van 21/12 tot en met 27/12/2020

Machteld Kaesemans

Geen echte “Speciallekes” deze week, wel nog  153 soorten en 189 waarnemers. Aan de Noordzeekust kan men regelmatig een Jan-van-gent zien overvliegen. Wel op 24/12 werden er 39 boven het Staatsbos in Wenduine genoteerd richting Z.W. De Kleine Zwaan wordt elke dag genoteerd in de Maldegemse Polder zoals steeds in de winter. De Roerdomp is regelmatig van de partij maar kan zich door zijn schutskleuren goed verbergen. De Ooievaar was er ook, wel wat uitzonderlijk … of is hij de Coronababy’s aan het leveren? Een Kraanvogel werd ook gespot. Zeekoet en Alk waren te zien aan onze Noordzee, dikwijls moeilijk te onderscheiden vanop afstand. Hierbij een foto van elk.  De Kleine bonte specht en de Middelste bonte deden ook hun best om wat op te vallen. Last but not least de Velduil vooral te zien in de Uitkerkse Polder. Men krijgt er steeds een blij gevoel van wanneer men hem of haar vindt.

Dit was het voor de laatste volle week van 2020.

Beste wensen en vele groetjes van jullie natuurvriendin Machteld.

Roerdomp

© Marnix Vyncke

Kleine Zwaan / Ooievaar

© Geert Declercq / Marc Nollet

WAARNEMERS:

Deze week waren er 189 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2225 waarnemingen ingevoerd en 153 soorten. Klik voortaan op deze LINK en jullie vinden alle namen van plaatsen en waarnemers terug. VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be  https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2020-12-27&z=0&provincie=0

Kraanvogel

© Marnix Vyncke

Zeekoet / Alk

© Marc De Ceuninck

Kleine en Middelste Bonte Specht

© Eddie Meynen / Roland Vannieuwenhuyze

VOGELLIJST / zeldzame vogels van deze week

Roodhalsgans, Kleine zwaan, Topper, IJseend, Grote zaagbek, IJsduiker, Roodkeelduiker, Geoorde fuut, Roerdomp, Koereiger, Grote zilverreiger, Jan-van-gent, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel, Bokje, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Grote jager, Zeekoet, Alk, Alk / Zeekoet, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Roek, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Waterpieper, Kleine barmsijs, Frater, IJsgors, Sneeuwgors.

Velduil

© Filip De Ruwe

Bovenste foto: Jan-van-gent © Marc Nollet

Machteld Kaesemans 29/12/2020