Blikvangers van 18/01 tot en met 24/01/2021

Machteld Kaesemans

We zitten midden in de winter, de tijd dat meerdere soorten “grijze ganzen” zich in onze Polders bevinden. Deze week werden heel wat Kleine Rietgans (tot 2500) en Kolgans (tot 2000)  gezien. De Toendrarietgans was er ook maar in kleine hoeveelheid. De Grauwe gans werd eveneens waargenomen maar deze is ook aanwezig in de zomer.

Een “topper” was wel de vondst van  enkele Kwakken aan Kleiputten Nieuwe Vrede en aan Plaatpolder  De Grote Zaagbek en de Middelste Zaagbek waren eveneens van de partij… twee duikeenden met als Latijnse  naam : Mergus merganser en Mergus serrator. Bij de roofvogels zagen we af en toe een  overvliegende Rode Wouw. Een Zeekoet en een Alk zag men opnieuw aan de Noordzee. Eenmaal werd de Zeearend gespot. De Roeken werden in kleinere of grotere groepen genoteerd tot 53 stuks.

Dit was het voor deze week, Klik op de onderstaande link want we zagen opnieuw 165 soorten!!!

Tot volgende week en groetjes.

Machteld.

Kolgans

© Filip De Ruwe

Kleine Rietgans / Grauwe gans

©Patrick Keirsebilck / Marc Nollet

WAARNEMERS:

Deze week waren er 256 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3619 waarnemingen ingevoerd en 165 soorten. Klik voortaan op deze LINK en jullie vinden alle namen van plaatsen en waarnemers terug.

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be  https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2021-01-24&z=0&provincie=0

Kwak

© Herman Blockx

Grote Zaagbek / Middelste Zaagbek

© Marc Nollet / Marnix Vyncke

Rode Wouw

© Johan Buckens

VOGELLIJST / zeldzame vogels van deze week

Witbuikrotgans, Grote zaagbek, Middelste zaagbek, Roodkeelduiker, Geoorde fuut,  Roerdomp, Kwak, Koereiger, Grote zilverreiger, Zeearend, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel, Bokje, Kleine strandloper, Paarse strandloper, Kleine burgemeester, Pontische meeuw, Zeekoet, Alk, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Grote pieper, Waterpieper, Frater, Goudvink, Grauwe gors, IJsgors.

Zeekoet / Alk

© Marc De Ceuninck

Roek

© Marc Nollet

Bovenste foto: Toendrarietgans:© François Roland.

Machteld Kaesemans 26/01/2021