Lancering nieuw onderzoek: de buizerd in Vlaanderen – Oproep tot medewerking – Eddy Gadeyne

Frank De Scheemaeker

Lancering nieuw onderzoek: de buizerd in Vlaanderen:
​voorkomen, kleurvariabiliteit, biotoopkeuze en leeftijdsopbouw

Beste vrienden collega’s,

In het kader van een nieuw onderzoeksproject dat ik wil opstarten en over gans Vlaanderen actief wil opvolgen ben ik hier om uw hulp en medewerking te vragen in de mate van uw mogelijkheden en bereidwilligheid.

In het verleden heeft u reeds vaak of geregeld aan mijn projecten en tellingen meegewerkt en was u één van de vaste veldmedewerkers, iets wat ik nog steeds ten zeerste waardeer overigens!

Ik hoop dan ook opnieuw op uw hulp te mogen en kunnen rekenen.

​Wat is de bedoeling van dit nieuwe onderzoek, en belangrijk, wat vraag ik nu precies van u en uw regio?

Eerst en vooral wil ik je het heuglijke nieuws brengen dat ik heel graag in 2022 een nieuw boek wil uitgeven waarbij mijn favoriete vogel, de Buizerd, de rode draad zal vormen in een gloednieuwe publicatie die ik dan ook graag ” MIJN ULTIEME BUIZERDGIDS” wil noemen en heel wat nieuwe en herwerkte informatie zal bevatten.

Jij kan hier een heel belangrijke schakel vormen door mij de komende weken en maanden heel wat informatie over de buizerds in uw omgeving door te sturen en mij dit per post en/of e-mail te willen bezorgen.

Ook kaartmateriaal  is altijd welkom, wat tijdens mijn tellingen en studies in het kader van onze MILVUS tellingen, ook steeds gevraagd en bijgevoegd werd.

Hetgeen ik graag van u wilde vragen en weten:

  1. hoeveel buizerds (winterpopulatie/broedpopulatie) komen in uw regio voor
  2. welke kleurfasen komen voor (donker, bleek, mediaan, donkerbruin, zwart…)
  3. hoe zit het met de biotoopkeuze (graag gedetailleerd bepalen, bv open landschap met deels bos, kasteelpark, verwilderde tuin …) en dit per waargenomen vogel   
  4. details omtrent leeftijdsopbouw
  5. hoeveel juvenielen en adulten
  6. hoeveel eerstejaars/ tweedejaars vogels aanwezig

Ook indien er nog tal van andere soorten roofvogels en valken (valken zijn geen echte roofvogels meer vandaag, zij worden nu in een andere orde ingedeeld) in uw regio of streek voorkomen hoor ik dat graag. Ik ben ervan overtuigd, beste collega en roofvogelvriend(in) dat u een van mijn vele veldmedewerkers over ons Vlaamse land zal worden en u bereid bent mij te helpen bij het opsporen en analyseren van deze interessante informatie.

Dit onderzoek kadert ook in mijn grote project ROOFVOGELS EN VALKEN IN VLAANDEREN dat ik in 2016 opstartte naar aanleiding van het verschijnen van mijn grote driedelige werk over alle roofvogels en hun verwanten in ons gewest, en waaraan honderden veldmedewerkers de voorbije 30 jaar hun medewerking verleenden

Indien u dit werk (1 000 pagina’s en drie delen) nog niet zou kennen kan ik u vrijblijvend alle verdere info verschaffen …

Ik kreeg al van vele tientallen grote collega’s, biologen, instellingen … tal van leuke complimenten en mooie recensies …

Hopend iets van U te mogen vernemen en hopend op uw medewerking te mogen rekenen stuur ik alvast mijn warme en hartelijke groeten,

Ik ben u bij voorbaat bijzonder dankbaar voor de zeer op prijs gestelde hulp! Laat vooral ook weten in welke gemeente, regio of natuurgebied u de vogels gaat waarnemen, tellen of inventariseren …

Duizend maal dank namens Buteo buteo!

van harte,
EDDY GADEYNE

eddygadeyne@hotmail.com

eddy.gadeyne@telenet.be