Blikvangers van 22/02 tot en met 28/02/2021

Machteld Kaesemans

Een echte lenteweek mochten we meemaken in deze februari 2021! De meest opvallende vogels  waren de Grutto’s. De Grutto die bij ons broedt en enkele IJslandse grutto’s  en Rosse grutto’s op doortrek naar hun broedgebieden. Verder zagen we meerdere Wintertalingen, grote groepen Kieviten en Scholeksters, deze laatste vooral aan het Zwin. Hier werden reeds meerdere steltlopertjes opgemerkt die zich voorbereiden op de komende broedtijd zoals Bontbekplevier, Kleine Plevier, Kluut e.a.

Er werden nog heel wat andere soorten gespot, dus tik op de link en je komt heel wat meer te weten.

Om af te ronden wil ik de Slechtvalken niet vergeten die volop aan het paren en nestbouw zijn… zie foto onderaan .

IJslandse grutto / Rosse grutto©

© Jo Seynaeve / © Herman Blockx

Wintertaling

© Danny Claeysier

WAARNEMERS:

Deze week waren er 313  vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 5532 waarnemingen ingevoerd en 172 soorten. Klik voortaan op deze LINK en jullie vinden alle namen van plaatsen en waarnemers terug. VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be  https://mergus.waarnemingen.be/export_util_wg.phdiergroep=1&soort=0&zz=0&type_export=CSV&simple=0&datum_vanaf=2021-02-22&datum_tm=2021-02-28&type_date=0&members=0 

Scholekster / Kievit

© Marc Nollet / © Marc De Ceuninck

Bontbekplevier / Kleine Plevier

© Marnix Vyncke / © Danny Claysier

Kluut

© Marc Nollet

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Roodhalsgans, Krooneend, Topper, Nonnetje, Parelduiker,  Roodhalsfuut, Geoorde fuut, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Grote zilverreiger, Rode Wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Bokje, IJslandse grutto, Rosse grutto, Grutto, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Oehoe,  Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Paapje,  Waterpieper, Rouwkwikstaart, Kleine barmsijs, Frater, Kruisbek, Goudvink, Appelvink, Grauwe gors, Sneeuwgors.

Slechtvalken Brugge

© Paul Maertens

Bovenste foto: Grutto © Herman Blockx

Machteld Kaesemans 02/03/2021