Blikvangers van 01/03 tot en met 07/03/2021

Machteld Kaesemans

Aan het schitterende weer, maar ook aan de vogels konden we merken dat de Lente in het land was! Op 6-03 werden er 289 Grutto’s  geteld aan ’t Pompje en nog heel wat op andere plaatsen in ons Mergusgebied…dit is de vogel die de Lente aankondigt! De  twee eerste Purperreigers werden gezien in Zeebrugge. Vier lepelaars smulden hun buikje vol aan de Schorreweiden. De Zomertaling was ook onderweg net als een Baardman, deze laatste  is wel een jaarvogel. Vele Kemphanen namen een rust-en eetpauze voor ze hun weg voortzetten. Een eerste Groenpootruiter was te zien in de UItkerkse Weiden … er was dus heel wat beweging! Graag vernoem ik nog enkele overvliegende Kraanvogels en zeker een Rouwkwikstaart. Helemaal in de zin van de  lente was de aanwezigheid van de eerste Blauwborst op 3/03/2021 te Sint- Michiels.!!!

Dit was het voor deze week.

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

Zomertaling

© Marc Nollet

Lepelaar

© Marnix Vyncke

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 247 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 4594 waarnemingen ingevoerd en 166 soorten.

 Kemphaan / Groenpootruiter

© Patrick Keirsebilck / Filip De Ruwe

Baardman

© Marnix Vyncke

Rouwkwikstaart

© Filip De Ruwe

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kwartel, Roodhalsgans, Wilde zwaan,  Zomertaling, Middelste zaagbek,  Parelduiker, Roodkeelduiker, Roodhalsfuut, Geoorde fuut, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Zeearend, Rode Wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel, Bokje, IJslandse grutto, Grutto, Paarse strandloper, Geelpootmeeuw, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Baardman, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Blauwborst, Boompieper, Waterpieper, Rouwkwikstaart, Kruisbek, Goudvink, Grauwe gors.

Blauwborst

© Johan Buckens

Bovenste foto: Purperreiger © Johan Buckens

Machteld Kaesemans 9/03/2021