Blikvangers van 12/04 tot en met 18/04/2021

Machteld Kaesemans

De voorjaarstrek is bezig en brengt dus andere soorten naar of over onze streken. Een Hop werd in de vlucht gefotografeerd, heel klein, dus daarom voeg ik er een foto bij van vroeger. De Kwak liet zich horen en zien in Knokke “Kleiputten Nieuwe Vrede”. De heel zeldzame Porseleinhoen en de beter bekende Brilduiker lieten zich ook bewonderen. Een mooi gekleurde IJslandse Grutto is altijd leuk om te fotograferen. De Geoorde Fuut was talrijk aanwezig op Roksem Put. Een Zwarte Ruiter is veelal in de Achterhaven en het Zwin te zien, maar nu al enkele in zomerkleed.

Bij de zangvogels komt er leven in de brouwerij. ‘s Morgens of in de avond vergasten ze ons op een leuk melodietje zoals de Rietzanger, de Kleine Karekiet, de Fluiter, de Vink, de Merel, de Graspieper en vele, vele anderen.

De lente is er ondanks de koude temperaturen en volgende week horen en zien we nog meer.

Groetjes van Machteld.

Kwak

© Herman Blockx

Porseleinhoen / Brilduiker

© Herman Blockx / Marnix Vyncke

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 363 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 9668 waarnemingen ingevoerd en 211 soorten.

IJslandse Grutto

© Herman Blockx

Geoorde Fuut / Zwarte Ruiter

© Marc De Ceuninck / Johan Buckens

Rietzanger / Kleine Karekiet

© Marnix Vyncke / Marc Nollet

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Zomertaling, Grote zaagbek, Middelste zaagbek, Kuifduiker, Geoorde fuut, Noordse stormvogel, Lepelaar, Roerdomp, Kwak, Koereiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Visarend, Rode Wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Grauwe kiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Porseleinhoen, Steltkluut, Strandplevier, IJslandse grutto, Grutto, Bosruiter, Krombekstrandloper, Rosse franjepoot, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Noordse stern, Grote stern, Grote jager, Zeekoet, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Fluiter, Sprinkhaanzanger, Snor, Braamsluiper, Beflijster,  Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Bonte vliegenvanger, Boompieper, Roodkeelpieper, Waterpieper, Rouwkwikstaart, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, Kleine barmsijs,  Goudvink, Appelvink.

Fluiter

© Johan Buckens

Bovenste foto: Hop ©Marc Nollet

Machteld Kaesemans 20/04/2021