Blikvangers van 19/04 tot en met 25/04/2021

Machteld Kaesemans

Hierbij krijgen jullie een overzicht van de voornaamste trekvogels van deze week in ons Mergusgebied samen met een bericht van Jan Desmet … bedankt Jan!

Een uiterst zeldzame  Alpengierzwaluw werd gezien in Brugge  St Michiels en in De Haan.  Aan de Fonteintjes telde men 314 gewone Gierzwaluwen op 25/04. Draaihals en Morinelplevier waren eveneens van de partij. Voor de rest gaat mijn aandacht speciaal naar de geziene sterns. Lachstern, Reuzenstern, Dwergstern, Grote stern, Noordse stern en Zwarte stern kon men vooral zien aan de kust. Hopelijk krijgen we in de volgende weken nog meer van die “specials”!!!

Groetjes van Machteld.

Mail van natuurfilosoof Jan Desmet met de laatste tellingen vanop de telpost Graaf Visartpark Brugge.

“Op zondag 25 april in de late namiddag passeerde een groep van 21 kraanvogels onze Brugse telpost. Ze naderden uit Z (over Bloemendale Sint-Andries) en overvlogen het AZ Sint-Jan om via de Brugse haven NNO uit beeld te verdwijnen (17u15-21). De aanhoudende oostenwind had hen stellig richting kust/West-Vlaanderen doen afdrijven. Zie telling 25 april via https://www.trektellen.nl/count/view/381/20210425

De maanden februari, maart en april leverden op telpost Graaf Visart andermaal mooie waarnemingen op, met soorten als grote zilverreiger, koereiger, kleine en wilde zwaan, 2x zeearend, zwarte wouw, bruine kiekendief, smelleken, groenpootruiter, roek, beflijster (9 op 9 april) en een totaal van bijna 9000 Kieviten in februari. De eerste zwaluwen passeerden op 28 maart (oeverzwaluw) en 29 maart (boerenzwaluw). Huiszwaluw liet zoals gebruikelijk ietsje langer op zich wachten (23 april). Zelfde dag vloog de eerste  gierzwaluw voorbij. De eerste boomvalk schoot op 24 april door ons beeld”

Vriendelijke groeten,

Jan Desmet

www.jandesmet.net

Gierzwaluw  

© Filip De Ruwe

Draaihals / Morinelplevier

© Marc De Ceuninck / Johan Buckens

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 313 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 7316 waarnemingen ingevoerd en 210 soorten.

Lachstern / Reuzenstern

© Kris De Rouck / Johan Buckens

Dwergstern / Grote Stern

© Jan Baert / Marc Nollet

Noordse Stern

© Marc De Ceuninck

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Grote zaagbek, Middelste zaagbek, Alpengierzwaluw, Kuifduiker, Geoorde fuut, Noordse stormvogel, Lepelaar, Kwak, Purperreiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Visarend, Zeearend, Rode wouw, Zwarte wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Steppekiekendief, Grauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Steltkluut, Morinelplevier, Strandplevier, IJslandse grutto, Grutto, Bosruiter, Kleine strandloper, Rosse franjepoot, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Noordse stern, Lachstern, Reuzenstern, Dwergstern, Grote stern, Zwarte stern, Zeekoet, Velduil, Hop, Draaihals, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Fluiter, Sprinkhaanzanger, Snor, Braamsluiper, Beflijster,  Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Paapje, Bonte vliegenvanger, Boompieper, Roodkeelpieper, Rouwkwikstaart, Engelse kwikstaart, Noordse kwikstaart, Grote barmsijs,  Kleine barmsijs, Kruisbek, Goudvink.

Zwarte Stern

© Johan Buckens.

Bovenste foto: Alpengierzwaluw © Johan Buckens

 Machteld Kaesemans 27/04/2021