Blikvangers van 03/05 tot en met 9/05/2021

Machteld Kaesemans

Het was een week om U tegen  te  zeggen!!! Dagelijks zijn er heel wat vogelaars onderweg om de vogels te observeren… bedankt allemaal! Bekijk de vogellijst met de zeldzame soorten en je vindt heel wat nieuwigheden zoals: Zwarte ooievaar, Wespendief, Rode wouw, Zwarte Wouw, Grijze wouw, Steppekiekendief, Morinelplevier, Reuzenstern, Zomertortel, Draaihals, Bijeneter, Wielewaal, Grote Karekiet, Fluiter, Orpheusspotvogel en Roodkeelpieper.

Op zaterdag 8 mei 2021 was het Birdathon. Het doel is om op één dag zoveel mogelijk vogels te vinden in het werkingsgebied van elke West-Vlaamse Vogelwerkgroep. Begin mei is ideaal om dit te doen. Vogelwerkgroep Mergus staat op de eerste plaats met 171 soorten, 2de is Natuurpunt Westhoek met 160 soorten en 3de Vogelwerkgroep Westland met 150.

Op zondag 9 mei beleefden we een fenomenale trekteldag aan de Fonteintjes. Een ongelooflijke stroom aan rovers trok voorbij met dagrecord van 5 Rode wouw, 2de plaats 26 Purperreigers, 3de plaats 82 Bruine kiekendief. Verder nog 3 Zwarte wouw, 9 Zomertortel, 1 Bijeneter, 5 Wielewaal en zoveel anderen. Kijk naar de website van  mergus.be en klik op trektellen . Je zal verwonderd zijn door wat er allemaal gezien werd.

In de komende dagen is er nog heel wat te beleven …geniet ervan en tot de volgende.

Groetjes van Machteld.

Zomertortel / Zwarte Ooievaar

© Ruben Saey / Kris De Rouck

Rode Wouw / Zwarte Wouw

© Koen Baute / Marc De Ceuninck

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 293 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 9668 waarnemingen ingevoerd en 229 soorten.

Grijze Wouw

© Johan Buckens

Wielewaal / Grote Karekiet

© Dieder Plu / Marc Nollet

Roodkeelpieper / Orpheusspotvogel

© Geert Vanhulle / Johan Buckens

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kwartel, Middelste Canadese gans, Zomertaling, Krooneend, Grote zaagbek, Middelste zaagbek, Geoorde fuut, Zwarte ooievaar, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Visarend, Wespendief, Rode wouw, Zwarte wouw, Grijze wouw,  Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Steppekiekendief, Grauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Kraanvogel, Steltkluut, Strandplevier, Morinelplevier, Strandplevier, Bokje, IJslandse grutto, Grutto, Bosruiter, Kleine strandloper, Temmincks strandloper, Krombekstrandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Noordse stern, Reuzenstern, Dwergstern, Grote stern, Zwarte stern, Zomertortel, Bosuil, Velduil, Hop, Draaihals, Bijeneter, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Wielewaal, Kuifleeuwerik, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Grote karekiet, Graszanger, Fluiter, Orpheusspotvogel, Sprinkhaanzanger, Snor, Braamsluiper, Beflijster,  Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Paapje, Bonte vliegenvanger, Groenlandse tapuit, Grote pieper, Duinpieper, Boompieper, Roodkeelpieper, Rouwkwikstaart, Engelse kwikstaart, Noordse kwikstaart, Europese kanarie, Grote barmsijs,  Kleine barmsijs, Goudvink, Appelvink, Grauwe gors, Geelgors, IJsgors.

Trektelpost Fonteintjes

© Jan Desmet

Bovenste foto: Bijeneter © Marc De Ceuninck

Machteld Kaesemans 11/05/2021