Blikvangers van 20/09 tot en met 26/09/2021

Machteld Kaesemans

De Blikvangers zijn er door  moeilijke omstandigheden vorige week niet op de site geraakt…daarvoor mijn excuses. Deze week waren er weer heel wat soorten en …nieuwigheden!!!  Zo kan ik jullie een Roodpootvalk aanbieden, een Noordse stormvogel, een Middelste jager en een Grauwe kiekendief. Hiermee zijn we nog niet ten einde. Er werd een Kwak, een Zeekoet en een Draaihals genoteerd. Er werden 8 Baardmannetjes gezien aan het Pompje. Bij de kleine vogels vernoem ik graag Bladkoning en IJsgors als nieuwelingen.

Voor de rest kijken jullie best op Mergus naar de waarnemingen.

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

Grauwe Kiekendief

© Victor Claes

Noordse stormvogel / Middelste jager

© Marc De Ceuninck / Patrick Keirsebilck

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 213 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3021  waarnemingen ingevoerd en 183 soorten.

Draaihals / Baardman

© Marc De Ceuninck / Marnix Vyncke

Kwak / Zeekoet

© Herman Blockx / Marc De Ceuninck

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Zomertaling, Geoorde fuut, Noordse stormvogel, Grauwe pijlstormvogel, Lepelaar, Kwak, Koereiger, Purperreiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Visarend, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Grauwe kiekendief, Havik, Roodpootvalk, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, IJslandse grutto, Bosruiter, Klein strandloper, Krombekstrandloper, Geelpootmeeuw, Grote stern, Middelste jager, Zeekoet, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Draaihals, Zwarte specht, Roek, Baardman, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Bladkoning, Braamsluiper, Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Paapje, Boompieper, Kruisbek, Appelvink, IJsgors.

IJsgors

© Johan Buckens

Bovenste foto: Roodpootvalk / Johan Buckens

Machteld Kaesemans