Blikvangers van 27/09 tot en met 03/10/2021

Machteld Kaesemans

We zitten volop in de herfst en we voelen de winter naderen. Ook bij de vogels speelt dit een grote rol. Sommige soorten trekken naar het zuiden, andere zijn op doortrek en andere komen hier overwinteren. Lepelaars werden massaal gezien deze week  maar vertrekken weldra naar het zuiden. De eerste winterganzen zoals de Kleine Rietganzen  vestigen zich stilaan, de Kolgans is er ook al een beetje en de Rotgans vliegt over. Het Stormvogeltje en het Vaal stormvogeltje lieten zich eventjes bewonderen net als Kleine en Kleinste jager. De Zeekoet wordt ook regelmatig gespot aan de kust maar de uiterst zeldzame Struikrietzanger is “de blikvanger” van deze week. Bekijk ook alle waarnemingen van elke dag

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

Kleine Rietgans

© Marc Nollet

Kolgans / Rotgans

©Marnix Vyncke / Marc De Ceuninck

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 185 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2747  waarnemingen ingevoerd en 181 soorten.

Stormvogeltje / Vaal stormvogeltje

© Filip De Ruwe

Kleine jager / Kleinste jager

© Herman Blockx / Peter Adriaens 

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kwartel, Geoorde fuut, Grauwe pijlstormvogel, Vaal stormvogeltje, Stormvogeltje,  Lepelaar, Koereiger, Purperreiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Visarend, Rode wouw, Bruine kiekendief, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Kleine strandloper, Krombekstrandloper, Geelpootmeeuw, Noordse stern, Dwergstern, Grote stern, Zwarte stern, Kleine jager, Kleinste jager, Alk, Alk/Zeekoet, Bosuil, Draaihals, Roek, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Struikrietzanger, Graszanger, Bladkoning, Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Sperwergrasmus, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Paapje, Duinpieper, Boompieper, Kruisbek, Appelvink.

Struikrietzanger

© Stijn Baeten

Bovenste foto: Lepelaar © Dominique Demeulemeester

Machteld Kaesemans 5/10/2021