Blikvangers van 04/10 tot en met 10/10/2021

Machteld Kaesemans

Deze week: veel vogelaars, veel waarnemingen en veel soorten…leuk!!!

De ster is zeker een Bosgors  die vooral gezien werd aan de Fonteintjes en een zeer, zeer zeldzame vogel is in onze streken. Op 09/10 en 10/10 gingen er minimum 210 vogelaars naar dit wondertje kijken! Ondertussen spotte men nog vele andere nieuwe soorten zoals de Witbuikrotgans, de Middelste  zaagbek en de Roodkeelduiker. Een steeds verleidelijke Rosse  franjepoot, een regelmatig geziene  Strandplevier en het eerste Bokje van het najaar waren er ook! Bij de gorzen zagen we eveneens de Dwerggors, de IJsgors en de  Sneeuwgors, dus we staan heel dicht bij een nakende winter. Het is zeker ook de moeite om een Raddes  boszanger te  vernoemen in de voorhaven van Zeebrugge. Natuurlijk werden er nog hopen andere soorten gespot.

Bekijk zo vlug mogelijk de website van onze vogelgroep Mergus en geniet van alle foto’s en inlichtingen.

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

Witbuikrotgans

© Johan Buckens

Middelste zaagbek / Roodkeelduiker

© Johan Buckens

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 379 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 6480  waarnemingen ingevoerd en 217 soorten.

Rosse Franjepoot

© Filip De Ruwe

Strandplevier / Bokje

© Herman Blockx / Filip De Ruwe

IJsgors

© Johan Buckens

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Witbuikrotgans, Zomertaling, Middelste zaagbek, Roodkeelduiker, Kuifduiker, Geoorde fuut, Noordse pijlstormvogel, Grauwe pijlstormvogel, Vaal stormvogeltje, Stormvogeltje,  Zwarte ibis, Lepelaar, Koereiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Visarend, Rode wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Strandplevier, Bokje, IJslandse grutto, Kleine strandloper, Krombekstrandloper, Rosse franjepoot, Pontische meeuw, Vorkstaartmeeuw, Noordse stern, Dwergstern, Grote stern, Zwarte stern, Grote jager, Middelste jager, Kleine jager, Kleinste jager, Zeekoet, Alk, Alk/Zeekoet, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Draaihals, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek, Baardman, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Struikrietzanger, Graszanger, Raddes boszanger, Siberische tjiftjaf, Bladkoning, Braamsluiper, Sperwergrasmus, Beflijster, Gekraagde roodstaart, Paapje, Grote pieper, Boompieper, Siberische boompieper, Roodkeelpieper, Waterpieper, Kleine barmsijs,  Kruisbek, Appelvink, Dwerggors, Bosgors, IJsgors, Sneeuwgors.

Sneeuwgors

© Patrick Keirsebilck

Bovenste foto: Bosgors: © Filip De Ruwe

Machteld Kaesemans 12/10/2021