Blikvangers van 08/11 tot en met 14/11/2021.

Machteld Kaesemans

Een grauwe week met weinig daglicht, toch zagen we heel wat mooie vogels die ons lieten genieten! Meerdere Koereigers, zelfs een 20-tal  trokken de aandacht. De eerste grote groepen Smienten en  Kleine Rietganzen  vielen op door hun kenmerkend geluid. Waterral werd ook veel gehoord maar weinig gezien. Een Roerdomp aan Roksem Put en een aan de Fonteintjes lieten zich opmerken. Grote groepen Goudplevieren foerageerden op ons Mergusgebied. Strandleeuweriken zaten aan het Zwin en Boomleeuweriken o.a. in de Duinbossen van Wenduine. Om af te sluiten vermeld ik nog graag de kleurrijke Appelvinken en Goudvinken en ik rond af met een foto van  jonge Kerkuilen genomen en onlangs geringd door Rik Vandekerchove. Natuurlijk werden er nog heel wat andere soorten gezien. Bekijk alle waarnemingen op de website van Mergus en ga vogels spotten indien mogelijk!

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

Smient

© Marc Nollet

 

Waterral / Roerdomp

© Marc De Ceuninck / Danny Claeysier

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 276 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten! In het totaal werden 4794 waarnemingen ingevoerd en 185 soorten.

Goudplevier

© Herman Blockx

Strandleeuwerik / Boomleeuwerik

© Johan Buckens / Wim Trio

Goudvink / Appelvink

© Marnix Vyncke / Marc Nollet

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kwartel, Smient, Krooneend, Topper, IJseend, Middelste zaagbek, Parelduiker, Roodkeelduiker, Geoorde fuut, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel, Bokje, Bosruiter,  Kleine strandloper, Paarse  strandloper, Geelpootmeeuw, Zeekoet, Alk, Kerkuil, Bosuil, Velduil,  Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek, Bonte kraai, Boomleeuwerik, Strandleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Pallas ’boszanger, Siberische tjiftjaf, Bladkoning, Beflijster, Grote pieper, Waterpieper, Europese kanarie,  Kleine barmsijs, Frater, Kruisbek, Goudvink, Appelvink, Geelgors, Ijsgors, Sneeuwgors.

Jonge Kerkuilen

© Rik Vandekerckhove

Bovenste foto: Koereiger © Herman Blockx

Machteld Kaesemans 16/11/2021