Blikvangers van 13/12 tot en met 19/12/2021

Machteld Kaesemans

Terug een weekje voorbij en dichter naar het einde van 2021. We zien heel veel dezelfde  vogelsoorten elke week, toch valt het op dat meer en meer vogels hier blijven hangen en overwinteren, vooral te  wijten aan de klimaatopwarming!!! Zo zagen we deze week Zomertaling en Boomleeuwerik /  Smelleken, Topper, IJsduiker, Grutto, Grauwe Gors en Waterpieper zijn ook redelijk zeldzaam.  Opvallend veel Kleine Rietganzen en Koereigers werden gespot. Kijk zoveel als mogelijk naar de waarnemingen op www.mergus.be. en je blijft op de hoogte van het reilen en zeilen van onze vogels! .

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

Zomertaling

Geert De Clercq

Topper / IJsduiker

Wim Trio / Marnix Vyncke

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 282  vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3546  waarnemingen ingevoerd en 165 soorten.

Boomleeuwerik / Grutto

Wim Trio / Marc Nollet

Grauwe gors / Waterpieper

Marnix Vyncke / Valérie Goethals

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kleine zwaan, Zomertaling, Krooneend, Topper, Grote zaagbek, Middelste zaagbek,  IJsduiker, Roodkeelduiker, Roodhalsfuut, Geoorde fuut, Lepelaar, Roerdomp, Kwak, Koereiger, Grote zilverreiger, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Bokje, Ijslandse Grutto, Paarse strandloper, Ross’meeuw, Geelpootmeeuw, Zeekoet, Kerkuil, Bosuil, Velduil,  Kleine bonte specht,  Zwarte specht, Roek, Bonte kraai, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Waterpieper, Appelvink, Grauwe gors, IJsgors, Sneeuwgors.

Bovenste foto: Smelleken Marnix Vyncke

Machteld Kaesemans 21/12/2021