Blikvangers van 17/01 tot en met 23/01/2022

Machteld Kaesemans

Opnieuw wat dichter bij de lente…maar we zijn er nog niet!!!  Deze week zagen we veel verschillende winterganzen, ook leuk om deze stevige vogels te zien foerageren, vechten , roepen en slapen. Zo werden Brandgans, Rotgans, Kleine rietgans, Toendrarietgans, Kolgans, Grauwe gans en Grote Canadese gans gespot, soms in grote groepen. Daarnaast zagen we natuurlijk nog andere mooie soorten zoals veel Kieviten, Goudplevier, Grote zaagbek, Middelste zaagbek, Kwak, Roerdomp, Kleine strandloper,  Kruisbek e.a. Speciaal… een echt pareltje was de Witkopstaartmees en een Kleine Burgemeester! Bekijk aandachtig de volledige vogellijst en bekijk de bijgevoegde foto’s van onze kunstzinnige fotografen! Vind de rest terug op www.mergus.be    

Groetjes van Machteld.

Brandgans

© Marc Nollet

Kolgans / Rotgans

©Marc Nollet / Johan Buckens

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 235 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3905  waarnemingen ingevoerd en 156 soorten.

Toendrarietgans / Kleine Rietgans

© François Roland / Patrick Keirsebilck

VOGELLIJST /

Rotgans, Kleine zwaan, Grote zaagbek, Middelste zaagbek, Roodkeelduiker,  Geoorde fuut, Lepelaar, Roerdomp, Kwak, Koereiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Smelleken,  Slechtvalk, Waterral, Bokje, IJslandse grutto, Kleine strandloper, Paarse strandloper, Kleine burgemeester, Kerkuil, Bosuil, Velduil,  Kleine bonte specht, Zwarte specht, Bonte Kraai, Cettti’s zanger, Witkopstaartmees, Waterpieper, Grote barmsijs, Kruisbek, Goudvink, Appelvink, Sneeuwgors..

Witkopstaartmees

© Johan Buckens

Bovenste foto: Kleine Burgemeester / Dries Candaele

Machteld Kaesemans 25/01/2022