Blikvangers van 28/02 tot en met 06/03/2022.

Machteld Kaesemans

Een van de eerste Zomertalingen werd deze week gezien in Hoeke. Ze zijn hier voornamelijk aanwezig van maart tot september … dus de zomer is binnen enkele tijd op komst! Een Roodhalsgans met zijn zeer mooie tekening en kleuren was ook van de partij. De Grote Zilverreiger en de Koereiger, beiden opvallend wit, waren te bewonderen. Een Kleine Plevier kwam ons ook verrassen. Vele Grutto’s en Rosse Grutto’s – ook al gezien vorige week-deden de lentekriebels fel opflakkeren! Niet te vergeten, de Tjiftjaf zong al uit volle borst! De Kolgans en Brandgans staan op punt te vertrekken naar hun broedgebied. De rest vinden jullie terug op www.mergus.be   

Groetjes van Machteld.

Roodhalsgans

© Marc Van Maele

Grote Zilverreiger / Koereiger

© Marnix Vyncke / © Danny Claeysier

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 298 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 4417  waarnemingen ingevoerd en 167 soorten.

Grutto / Rosse Grutto

© Marc Nollet / © Herman Blockx

Kleine Plevier

© Danny  Claeysier

Tjiftjaf

© Filip De Ruwe

VOGELLIJST /

Roodhalsgans,  Zomertaling, Topper, IJseend, Grote Zaagbek, Middelste Zaagbek, Kuifduiker, Geoorde Fuut, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Grote Zilverreiger, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Bokje, IJslandse Grutto, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek, Bonte Kraai,  Boomleeuwerik, Cettti’s zanger, Waterpieper, Rouwkwikstaart, Kruisbek, Appelvink, Grauwe gors.

Bovenste foto: Zomertaling © Geert De Clercq

Machteld Kaesemans 08/03/2022