Verslag Vogelatlas vergadering Donderdag 24 februari 2022

Frank De Scheemaeker

Verslag Vogelatlas vergadering Donderdag 24 februari 2022

Zaal Avansa – Sint- Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge – Sint –Pieters

 

Aanwezig: Stijn Cooleman, Harry en Hedy, Roland Vannieuwenhuyze, Stefaan Anseeuw, Johan Van Heulebrouck, Does, Jochen, Michel Louette, Philippe Deprez, Dirk Content, Marc De Ceuninck en ondergetekende.

Verontschuldigd: Patrick Keirsebilck, Guido Rappé, Gilles Bavay, Emmanuel Crul en Rudy Deplae

Inleiding

We starten met een voorstelling van het project:

Zomer gedeelte staat voor de deur:

Aantal geldige territoria bepalen van de broedvogels in gans Vlaanderen – hoe zeldzamer de soort, hoe nauwkeurig de aantalsschatting en intekening

  • Dat gebeurt in atlashokken van 5 km op 5 km, waarin dan 8 gouden grid 1 km op 1 km hokken op een nog nauwkeuriger manier geteld worden
  • Je atlas hok bezoek je minstens 3 x tussen februari en juli, zowel vroeg morgen, als dag of nachtexcursies en alle biotopen en landschapstypes te bezoeken
  • Je 8 gouden grid hokken tel je 55 minuten en op het centrale punt nog eens 5 minuten
  • Je kan met veldformulieren werken en ’s avonds huis in de computer ingeven of via de app van Sovon direct in het veld ingeven!

Wintergedeelte: die bespreken we tijdens de volgende vergadering

Hoofdpunten

We spreken met de kandidaten af hoe we hun blok invullen en hoe eventueel koppelen aan abv en of monitoringproject – want soms lopen andere projecten in die atlashokken met andere grenzen en telwijzen

ES 18 C  Lissewege

Hier was voordien al veel voorbereidend werk verricht en Stijn Cooleman, hoofdtellers, telt ES 1281 maakt akkoorden met

 

  • Dirk Content voor gouden grid hok in de Uitkerkse Polder  ES 1081
  • Bruno Beyen voor ES 1184
  • Philippe Deprez voor ES 1182 – ES 1380
  • Harry, Hedy en Frank voor ES 1283- ES 1382 – ES 1483 (misschien wijzigt nog één hok)

Voor het grote Altasblok doen we geen dubbelwerk en gaan de gegevens van het INBO gebruiken voor de door hen getelde stukken van Lissewege en de Achterhaven – Frank laat hen dat nog weten.

Verder gaat Bruno het noordelijke deel een paar keer doorkruisen en Hedy en Harry de landbouwblok – maar die kan ferm verrassend zijn tussen de Blankenbergse Steenweg en Zeebrugse Baan

Stijn Cooleman houdt alles in de gaten en vult in en aan waar nodig.

ES 16 D: Oostkamp-Hertsberge

Jochen Vanryckeghem wil tellen in 2022 maar dan liefst met een reeks assistenten. Patrick wil gerust assistent zijn – maar dan liever in 2023. We sluiten een compromis om dan in 2023 te tellen met Jochen en 4 gouden grid hokken en Patrick als assistent met eveneens 4 gouden grid hokken en dan hebben we nog wat tijd om luitenanten als Romain?  Antoine? Rik VdK ? Ignace? Eric H? aan te spreken. Jochen en Patrick bedankt alvast. Patrick ik bel of mail deze week om je definitieve goedkeuring te krijgen.

ES 06 D: Aartrijke – Zedelgem : zowel zomer – als wintertelling

Ai niemand op de vergadering aanwezig – ook geen mailtjes ontvangen in positief of negatief.

We gaan er zeker de volgende weken, maanden tegenaan om een groep tellers voor dit hok op de brengen. Hier denk ik een beetje aan een samenwerking Eddy Becue, Patrick Vandamme, Cathérine Priem, Eric Derous, Peter Watthy… vergeet ik nog plaatselijke vogelaars? 2022 – 2023?

ES 28 C: Hoeke: zo goed als rond – Stefaan A, Johan Van Heulebrouck, Marc De Ceuninck en Gilles Bavay slaan de handen in elkaar – maar zoeken nog één extra teller voor de twee gouden grid hokken tegen Westkapelle aan – kandidaten kunnen zich melden bij anseeuwstefaan@hotmail.com.

Of Frank kwam gisteren Patrick Janssens tegen in de Zwinbosje en die wou het zeker eens bekijken en ook Guido Rappé wil invallen ergens in die regio – maar wil eerst even met iemand meegaan.

 

 

 

 

Nog even herhalen – alles op een rij – voor het komende broedvogelseizoen 2022

 

Alles in orde:

ES 18 D                Ramskapelle     Hoofdteller en geregistreerd: Frank De Scheemaeker

ES 18  A en B     Zeebrugge          Hoofteller en geregistreerd: Ignaas Robbe

(Ignaas ik veronderstel dat je ondanks de relatief moeilijke voorbereiding  toch samenwerkt voor het INBO op het Sterneneiland en de Westdam wat betreft de meeuwen en sternenkolonies?!)

ES 18 B                 Knokke                 Wouter en Nathalie verdelen dit grenshok onder elkaar

ES 28 D                Lapscheure        Klein Grenshok wordt door Gilles Bavay geteld

ES 27 B                 Moerkerke         Grenshok wordt door Michel Louette geteld

ES 26 A                Oedelem            Wordt door Patrick Vandousselaere en Roland geteld

ES 27 A                Moerkerke         Emmanuel Crul

ES 17 D                Brugge                  Wim Jans bevestig jij dat je dit jaar telt ipv 2021 en dat je mogelijks nog voor 2021 moet ontclaimen en 2022 herclaimen..

ES 08 D                Uitkerke              Geert D ik bel deze week nog even op – of de combinatie monitoringproject en vogelatlas te bespreken

 

Worden in de volgende weken helemaal afgewerkt

ES 28C   Hoeke                  Hoofdteller en geregistreerd: Stefaan Anseeuw

                                               Stefaan zijn je medetellers Gilles, Marc en Johan geregistreerd?

                                               Spreek je met Gilles af welke gouden grid hokken hij voor zijn rekening neemt

                                               Kan je Patrick Janssens doorsturen welke twee hokken hij zou kunnen tellen (                                   kant Westkapelle)

 

ES 18C   Lissewege          Hoofdteller en geregistreerd: Stijn Cooleman

                                               We vullen in de loop van de week aan met alle medetellers voor zover nog niet gebeurd – zie ook hierboven.

Merk je een schoonheids of ernstige fout of vergetelheid op – gelieve me onmiddellijk te contacteren aub

Frank De Scheemaeker 0473 91 84 36