Blikvangers van 14/11 tot en met 20/11/2022

Machteld Kaesemans

 

 

De week startte met opnieuw erg zacht weer en bruine boszanger, bladkoning, Siberische tjiftjaf wisten zich alzo makkelijk te handhaven in en rond Heist. De bonte kraai lijkt te gaan overwinteren aan de Westdam. Op donderdag een rode wouw aan het pompje te Oudenburg en op zondag een claim van een zwarte wouw aldaar. De koude inval in Noord- Nederland (er wordt al geschaatst) zorgt ervoor dat een ganse trekgolf op gang kwam. Zaterdag en zondag heel wat aankomst van kievit en goudplevier als mede ook de 3 eerste kleine zwanen- waar anders dan te Oedelem! Verder is de vorsttrek vooral op zee te merken. Op zaterdag bv langs Zeebrugge kleine alk, topper, grote en zwarte zeeëend, roodkeel- en parelduiker. Op zondag langs Wenduine o.a. 267 jan van gent, 1 jager spec, leuke aantallen drieteen- en dwergmeeuwen, etc. Ook opvallend veel merels overal op zondag. Verder ook nog volgende half zeldzame vogels gemeld in de regio: roerdomp en kwak, strandleeuwerik, sneeuw- en ijsgors, beflijster (behoorlijk laat), appelvink, roodhalsgans, europese kanarie. Heel weinig roeken: gaan we die soort op termijn verliezen als wintergast. Tot slot nog de definitieve aantallen meegeven van de slaapplaatstelling van afgelopen weekend: 628 aalscholver, 69 kleine zilverreiger, 122 grote zilverreiger en 123 koereigers. Meer details op www.mergus.be  

Goudplevier

© Herman Blockx

Kleine Zwaan

© Marnix Vyncke

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 207 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2583 waarnemingen ingevoerd en  190 soorten.

 Grote Zee-eend

© Gert Vandezande

Bovenste foto: 

Jan-van-gent © Marc Nollet (voorpagina)

 Rode Wouw © Dieder Plu

Machteld Kaesemans 22/11/2022