Blikvangers van 06/03 tot en met 12/03/2023.

Machteld Kaesemans

Maart toont zijn ware gelaat. Grillig en onvoorspelbaar wat het weer betreft.
Deze week konden we dit ten volle ervaren.
Er was een verrassend kort sneeuwoffensief afgewisseld met dagen van regenvlagen, enkele zonnige dagen, zachtere temperaturen maar soms ook flirtend met het vriespunt.
Het is dan niet verwonderlijk dat vele vogels wat van slag zijn.
Volop de kriebels voor een nakend broedseizoen, vele vogels op weg vanuit hun warme overwinteringsgebieden in Afrika en Zuid-Europa naar hun noordwaartse broedgebieden en dan plots met winterse toestanden geconfronteerd worden.

Gevolg was dat heel wat vogels hun rust namen om dan later verder te trekken in betere omstandigheden.
Zo werden woensdag in Het Zwin pleisterende groepen van 51 lepelaars en zelfs 69 rotganzen gespot. Ook grote aantallen steltlopers waaronder maxima van 212 kluten, 200 zilverplevieren, 300 tal tureluurs en 649 bonte strandlopers foerageerden op de slikken.
Donderdag was er ondanks de lichte regen ’s morgens, kort na de middag een spectaculaire massale stuwtrek over Het Zwin.
Op nauwelijks een paar uur tijd trokken tienduizenden vogels van allerlei soorten in een onophoudelijke stroom over het gebied.
Een fantastisch spektakel om mee te maken (dixit Wouter Faveyts).
Zo passeerden naar schatting 2000 kokmeeuwen, 750 kleine mantelmeeuwen, meer dan 15 000 spreeuwen, 500 graspiepers, 250 witte kwikstaarten, een continue stroom van vinken geschat op meer dan 15 000, wat groepjes lepelaars en grutto’s.
Bijzondere weersomstandigheden waren de oorzaak van deze grote stroom van trekvogels (meer info zie facebook Zwin Natuur Park).
De eerste rode wouwen passeerden boven Oedelem en Vloetemveld.
Er werden ook nog enkele smellekens gesignaleerd.
De laatste weken zijn in Nederland dode en zieke kokmeeuwen aangetroffen.
Men heeft vastgesteld dat de vogels besmet zijn door een zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus. Hoe groot is het risico dat andere vogelsoorten besmet worden vooral tijdens deze trekperiode. Hopelijk loopt het bij ons niet zo’n vaart.
In de regio kon men genieten van mooie groepen grutto’s, met maxima van 205 vogels in de Sint-Donaaspolder en ook mooie aantallen tot 208 aan ’t Pompje.
Grutto’s woensdag zien foerageren in de sneeuw was wel heel speciaal.
Leuk waren de 6 geoorde futen en 10 brilduikers op Roksem put, waarschijnlijk twee broedkoppel havik in Vloethemveld en nog altijd een drietal velduilen in de Uitkerkse polder.
De roodkeelpieper was nog altijd te zien in Sint-Jan-Wingene, een buidelmees in Meetkerke Lage Moere en ook wat baltsende en voorbijtrekkende boomleeuweriken werden gesignaleerd.
Ondanks dat het in de eerste helft van de week geen ideaal weer was om het veld in te trekken, zorgden de laatste twee zonnige dagen toch voor boeiende waarnemingen.
Uitkijken naar volgende week, waar opnieuw wisselvallig weer wordt voorspeld.

Kluut

Marc Nollet

1ste foto vooraan: Grutto in de sneeuw : © Dirk Blondeel

2de foto: Lepelaars op trek: ©Johan Buckens

Onderste foto: Kluut:© Marc Nollet

Tekst: Geert De Clercq

Machteld Kaesemans 12/03/2023