Blikvangers van 03/04 tot en met 09/04/2023

Machteld Kaesemans

De voorbije week waren er een drietal mooie zonnige dagen, met weliswaar lichte nachtvorst en koude noordenwind.
Dit rustige weer na enkele regendagen eind vorige week, zorgde voor een stroomversnelling in het trekgedrag met als gevolg de aankomst van heel wat nieuwe soorten.
Meerdere steltkluten maakten verder hun opwachting, zomertalingen werden meermaals gezien, hier en daar werden boerenzwaluwen gespot en opvallend veel cetti’s zangers waren aan het baltsen.
Deze laatste soort neemt duidelijk sterk toe als broedvogel.
Met snor, sprinkhaanzanger, draaihals, beflijster, purperreiger, bosruiter en kwartel hadden we deze week al heel wat nieuwe soorten die werden opgemerkt.
De eerste koekoek werd gehoord en een eerste nachtegaal liet zijn prachtige zang horen.
Ondanks de nog grote groepen grutto op trek, waren in onze regio al heel wat baltsende grutto’s en zelfs al vogels op nest.
Bij de kieviten waren al heel wat vogels aan het broeden.
Na de overvloedige regen begin april, liggen de weiden er mooi drassig bij wat ideaal is voor onze broedende weidevogels. Een ander gevolg is dat er nog zeer veel eenden aanwezig zijn, zoals grote groepen slobeend, bergeend en wintertaling.
Ook heel wat pijlstaarten laten zich nog bewonderen.
Onze vaste overwinteraars beginnen stilaan uit het beeld te verdwijnen.
Op enkele kolganzen na, nog wat kleine groepjes smienten, enkele blauwe kiekendieven en nog wat pleisterende velduilen, blijken ze vertrokken naar hun noordelijke broedgebieden.
Zalig om op het einde van de week in mijn tuin te kunnen genieten van de zang van de eerste zwartkop, de baltsende boomkruiper, putter en groenling.
Het broedseizoen komt duidelijk in een stroomversnelling.
Nu nog hopen dat de lente stilaan zijn ware gelaat begint te tonen, komaf maakt met die wisselvallige dagen en mooie zonnige dagen hun opwachting maken.

Koekoek

© Marnix Vyncke

Bovenste foto: Grutto’s parend / © Geert  De Clercq

Koekoek: © Marnix Vyncke

Tekst: Geert De Clercq

Machteld Kaesemans 11/04/2023