Mergus Nieuwsbrief april 2023: broedvogels – waarnemingen.be – slechtvalken – A.I quiz – oproepen – Varia

Frank De Scheemaeker

Mergus Nieuwsbrief april 2023

 

Hoys allen

Ziehier het recentste Mergus Nieuws! De voorjaarstrek is volop aan gang en we noteren toch heel wat late en vroege verrassingen deze week als nonnetje, kuifduiker, draaihals, rode wouwen, griel, etc..

Dus met zijn allen het veld in graag en vooral graag volgens de regels van de kunst jullie waarnemingen ingeven:

  • Graag steeds het uur vermelden (zeker bij trekkers)
  • Het pijltje plaatsen waar de vogel zich bevindt, niet waar jij staat
  • Steeds proberen extra informatie toe te voegen als zangpost, roepend, bezet nest.
  • Een koppel grutto in broedbiotoop geef je in als 1 net als 2 (want dan denkt het systeem dat je twee koppel gezien hebt)

 

STOOTVOGELTELLING

In bijlage het stootvogelverslag van de eind januari/begin februari telling! In het totaal noteerden we 759 roofvogels, verdeeld over 9 soorten: 400 buizerd, 212 torenvalk, 53 sperwer, 22 slechtvalk, 17 bruine kiekendief, 17 (37) blauwe kiekendief, 7 havik, 5 smelleken en 4 rode wouw.

Bedankt Filip De Ruwe voor de aanvullende kiekendieven gegevens

 

BROEDVOGELS

Ik probeer nog een extra oproep te lanceren naar de vaste tellers, maar na al die jaren is dat zo’n geoliede telmachine geworden – dat deze samenvatting wellicht volstaat;

  • Voor het monitoringproject is o.l.v. Dominique alles geregeld
  • Voor het ABV project is o.l.v. Stijn C alles geregeld
  • Voor de Vogelatlas o.l.v. reco  Frank zitten we ook in de eindfase
  • Voor het tellen van de reigerskolonies is alles geregeld en bevestigd
  • Dan resten mij iedere huiszwaluwen teller te vragen me te bevestigen dat hij/zij dit jaar opnieuw zijn (deel) gemeente telt en dat ook oeverzwaluwen steeds mogen/moeten geteld en doorgegeven worden!
  • En de vaste gebiedstellers – al dan niet via Avimap – mogen me gerust laten weten of ze dit jaar al dan niet tellen!

 

SLECHTVALKEN OP DE OLV TOREN

Paul Maertens plaatste daarnet een prachtig verslagje over de herkomst van de broedende vogels (via hun kleurringen achterhaald) en de evoluties op het nest de eerste maand op de www.mergus.be website. Meer dan het lezen waard!

 

AMNESTY INTERNATIONAL

Sinds jaar en dag vaardigen we met de Mergus een ploeg af voor deze leuke avond! Maar Frank is niet in het land dit jaar – maar wil helpen organiseren mochten zich vier kandidaten melden via fds4022@gmail.com of te gebruikelijke mergus tam – tam   – ziehier de oproep van Kathleen Coen

Dag Frank,    Al bekomen van de reistrips? Ik heb alvast genoten van de foto’s-Verslagen via facebook…

 

Zouden jullie nog de tijd vinden om mee te doen aan de Amnestyquiz dit jaar?   In bijlage het inschrijvingsformulier.

 

Groetje,   Kathleen

 

WOENSDAGAVOND ACTIVITEITEN

In bijlage normaals het overzicht, ook op de www.mergus.be  en mergus facebook terug te vinden

 

OPROEP ONTVANGEN VAN KATRIEN VH

Beste leden van de milieuraad,

 Hierbij de uitnodiging voor de volgende milieuraad op 12 april 2023 dat volledig in het thema staat van de Aziatische hoornaar met deskundige toelichting van Tatiana Vandeginste uit Stalhille.

 Gelieve deze geplande activiteit te verspreiden en bekend te maken bij jullie vereniging.

 Iedere geïnteresseerde is welkom op 12 april 2023 om 20u in het gemeentehuis van Jabbeke.

 

  

VARIA

We wensen Gerard Vantorre van harte proficiat met zijn Damse Uilenburgeprijs voor decennia lang wetenschappelijk ringwerk in onze regio

In bijlage eveneens het recente Zwin overzicht!

En tot slot – vergeet niet te genieten van de blikvangers op de mergus website en facebook onder auspiciën van een niet aflatende Machteld en met teksten van Geert Dc en of Frank DS

Frank en het ganse bestuur

 

Ps uitschrijven op deze Nieuwsbrief kan door een eenvoudige mail naar fds4022@gmail.com