Blikvangers van 15/05 tot en met 21/05/2023

Machteld Kaesemans


Begin van de week hadden we nog regen, maar daarna werd het wisselend bewolkt tot zonnig. Toch blijft die koude wind vanuit het noorden ons parten spelen.
De trek van heel wat vogels naar hun noordelijke broedgebieden loopt zeker vertraging op.
Dit verklaart de hoge aantallen steltlopers die we deze week nog hadden.
In de Zwinuitbreiding telde men grote aantallen bontbekplevier (maximum van 720 op zaterdag), tureluur (tot 164 ex.), zilverplevieren en op enkele plaatsen wat temminck en kleine strandlopers.
De grote invasie van steltkluten, ten gevolge van de droogte in Spanje en Zuid-Frankrijk, maakt dat er momenteel al heel wat vogels op nest zitten en dit jaar voor een record aantal broedgevallen zullen zorgen.
Vooral in het nieuwe uitbreidingsgebied Kwetshage zijn die massaal aanwezig.
In dit uitzonderlijk gebied zaten deze week ook 3 koppel geoorde fuut, een krooneend en een tiental temminck strandloper.
De broedvogeltellingen leren ons dat door de aanwezigheid van voldoende water in de natuurgebieden, de eenden zoals slobeend en zomertaling het dit jaar als broedvogel goed doen.
Heel wat kleine karekieten zijn gearriveerd vanuit hun overwinteringsgebieden en laten zich goed horen. Ook wat blauwborsten zijn opnieuw te horen en beginnen aan hun tweede legsel. 

Zomertortel

                                                                                                                                                                          © Ruben Saey    

De zeer zeldzaam geworden wielewaal en zomertortel werden op verschillende plaatsen gespot en ook wat mooi gekleurde bijeneters.
Ook de zeldzaam geworden kwartel was al op enkele plaatsen te horen.
Een late velduil werd nog jagend gezien in de Uitkerkse polder.
De Wilgenbroeken, waar Natuurpunt een aantal hectaren in bezit heeft kwamen ook in de kijker door de pleisterende zeldzame Orpheus spotvogel en enkele zangposten van de gekraagde roodstaart.
De spetter op het einde van de week was de breedbekstrandloper, gespot in Heist aan de Speelmansweiden. Het is drie jaar geleden dat omtrent dezelfde periode een exemplaar gespot werd aan ’t Pompje.
De breedbekstrandloper is een broedvogel van het hoge noorden en het best te herkennen qua uiterlijk aan zijn brede snavel – recht met een kleine knik aan het eind – en de donkere pet met ‘dubbele’ wenkbrauwstreep zijn goede kenmerken. Verder heeft hij iets kortere poten, donkere bovendelen en pijlvormige vlekken op de (zij)borst.
We mogen besluiten dat het een week was met heel wat nieuws over broedende vogels, maar toch ook nog een heel grote verscheidenheid van voorbij trekkende vogels. En nu maar eindelijk hopen op wat warmer weer.

Tekst: Geert De Clercq

Bovenste foto: Breedbekstrandloper © Glenn Vermeersch

Machteld Kaesemans 22/05/2023