Blikvangers van 19/06 tot en met 25/06/2023

Machteld Kaesemans

Deze week was het een warme, droge zomerse week met op dinsdagavond toch wat regen.
Zijn het de hoge temperaturen of het nagenoeg einde van het broedseizoen, die zorgen dat de loomheid in de waarnemingen (waarnemers?) is ingeslopen, zeker wat de specialletjes betreft.
De place to be deze week was toch het uitbreidingsgebied Kwetshage.
Zowel heel kleine maar ook al vlieg vlugge steltkluutjes waren heel druk op zoek naar allerlei insecten, wormpjes en kleine visjes om hun honger te stillen en dit onder het waakzaam oog van de sterk alarmerend ouderparen.

Steltkluut

© Jean Pieters

Dit mooi waterrijk en drassig gebied trok dit jaar heel wat broedkoppels aan.
Jammer genoeg omdat zuidelijker hun broedgebieden er droog bijlagen.
Bij de aanwezige koppels geoorde futen en dodaars waren de rollen duidelijk omgekeerd. Voortdurend sloofden de ouderparen zich uit om visjes te vangen en letterlijk in de mond van hun kroost te stoppen. In het gebied werd ook een zwarte ibis, kemphanen, kleine zilverreigers, grote zilverreigers, lepelaars en knobbelzwanen met jongen gespot.
Ook bij de kluten waren heel wat waarnemingen. Op het afgegraven perceel in Stalhille werden deze week veel broedkoppels met jongen gezien en eveneens op het broedvogeleiland in de Zwinvlakte.
Gierzwaluwen worden deze week veel vermeld. Deze vogels zijn geen zwaluwen maar raar maar waar horend bij de familie van de kolibries. Het broedseizoen draait nu op volle toeren en tegen eind juli vertrekken ze in één ruk terug naar hun overwinteringsgebieden voorbij de Sahara in de savanne.
Momenteel draait het ringwerk van kerkuilen op volle toeren en de aantallen van 5 tot 6 jongen wijst op een goed seizoen.
De zeer zeldzame zomertortel werd gehoord in Beernem Stuivenberg en aan de Miseriebocht (vertrouwde broedplaats) maar ook in Wenduine.
Ook de zeldzame wielewaal werd gehoord langs de Blinker en de Stinker.
De eerste visarenden werden gezien in Bulskampveld en het Zwin.
Een roerdomp was aanwezig in Oudenburg ’t Pompje en de ralreiger werd opnieuw gespot op donderdag op zijn vertrouwde plaats in de eendenweiden Uitkerkse polder.
In Beisbroek werden donderdag 22 kruisbekken en in het Zwin een Europese kanarie gezien.
In het weekend was op zaterdag een kwak aanwezig in De Fonteintjes. Is de komkommertijd stilaan aangebroken, of mogen we de komende weken toch nog leuke verrassingen verwachten?
Voor verdere details zie Mergus waarnemingen.

Tekst: Geert De Clercq

Geoorde fuut: Tine Devroye

Machteld Kaesemans 27/06/2023