Blikvangers van 26/06 tot en met 02/07/2023

Machteld Kaesemans

Slechts 1 absolute uitschieter deze week: op dinsdag 27/06 een groep van 21 vale gieren boven Sint-Jan Wingene.

Vale gier

© Marc Nollet

Verder heel weinig uitschieters: de ganse week verbleven 1 tot 2 zwarte ibissen te Kwetshage Varsenare, waar de pulli van de geoorde futen en steltkluten stilaan juvenielen mogen genoemd worden. Verder vermelden we graag her en der graszangers, aankomst kruisbek, zomertortel in Houtave, pontische en geelpootmeeuw in het Zwin, voorzichtige najaarstrek van steltlopers en gierzwaluwen.

Er worden ook opnieuw her en der grote en kleine zilverreigers en koereigers gemeld. Van deze laatste soort noteerden we 4 broedpaar te Wenduine en 1 in Koolkerke. Van de kleine zilverreiger 14 paar in de Zwinbosje te Knokke en 15 in reigerkolonie van Koolkerke.

Huiszwaluw

© Kurt Tierentyn

De eerste huiszwaluwen resultaten liepen deze week binnen en aantallen zijn relatief stabiel: Dudzele 44 (+8), Zuienkerke 25 (-1), Zerkegem 24, Jabbeke 56, Stalhille 55 (voor deze laatste 3 gemeenten samen (+13), Torhout 14 (-2), Meetkerke 80 (+15), Beernem 21 (-4) en Sint-Pieters 6 (-5).

We sluiten af met droevig nieuws uit de sternen en meeuwenkolonie aan de Oostdam te Zeebrugge/Heist. Er werden dit jaar een recordaantal broedende koppel grote stern, visdief, kokmeeuw en zwartkopmeeuw gemeld. Maar deze week sloeg de vogelgriep H5N1 er ongenadig toe en werden meer dan 1000 jonge visdieven, 750 jonge grote stern en honderden jonge meeuwen geborgen en begraven.

Tekst  Frank De Scheemaeker

Foto’s: Zwarte  Ibis ©  Danny Claeysier / Vale Gier: © Marc Nollet / Huiszwaluw © Kurt Tierentyn

Vooraan: Boerenzwaluw / Tine Devroye.

Machteld Kaesemans: 3/07/2023